Virtuell hemvård är ett nytt sätt att producera hemvårdstjänster. Den största nyttan av tjänsten är att kundens självständighet ökar. Delaktigheten ökar också då man kan använda tjänsten tillsammans med anhöriga.

Mera information:

Hemvården i Patis har redan kommit bra i gång med tjänsten och den kommer att utvidgas också till andra hemvårdsområden.  

Hemvårdskunden Eino Nurminen svarar på pekplattan han har hemma då Tarja Ojamaa från S.t Marie-Patis hemvård tar kontakt.

- Hejsan, där är du ju Eino, utropar Tarja.

- Jag ringer Eino på förmiddagen och hör hur han har det och samtidigt kollar vi bl.a. att han tagit sin medicin från dosetten.         

Eino är redan van vid pekplattan och är nöjd med att använda den. Han kontaktar också närstående via pekplattan. Hemvårdspersonalen besöker också Eino regelbundet i hemmet.

I Helsingfors har man uppskattat att den virtuella hemvården är 85 % effektivare än den traditionella hemvården. Enligt hemvårdens serviceförman Tiina Turja är nyttan med virtuell hemvård också tidsbesparingen den medför. Den resetid som blir över för vårdaren kan användas till annat vårdarbete.

Virtuell hemvård erbjuds till kunder som den lämpar sig för enligt bedömningen av vårdbehovet.   

- Det beror på kunden och vårdplanen som är uppgjord för honom/henne hur många gånger man ringer virtuellt till kunden exempelvis per vecka, berättar Turja.

Bildtext: Tarja ringer ett videosamtal och Eino svarar hemma hos sig då han hör signalen från pekplattan