I konkurrensutsättningen deltog merparten av välfärdssektorns måltidstjänster inom boendeservice för äldre samt måltidstjänster inom handikappservice samt boendeservice och service för missbrukare. Avtalet börjar gälla den 1 augusti 2019.

Åbo stads välfärdssektor och strategiska upphandling har konkurrensutsatt måltidstjänsterna inom välfärdssektorn och Fazer Food Services har valts till tjänsteleverantör. Avtalet börjar gälla den 1 augusti 2019. I konkurrensutsättningen deltog merparten av välfärdssektorns måltidstjänster inom boendeservice för äldre samt måltidstjänster inom handikappservice samt boendeservice och service för missbrukare. I fortsättningen sörjer Fazer Food Services för måltidstjänsterna för invånare och klienter samt även för verksamheten i enheternas matsalar.

Fazer Food Services har varit leverantör av måltidstjänsterna på Tallbackens sjukhusområde i Åbo sedan oktober 2017. Genom det nya avtalet breddas samarbetet mellan Åbo stad och Fazer Food Services.

- Samarbetet med Fazer har varit naturligt och fokuserat på att utveckla patientmåltiderna på Tallbackens sjukhusområde. Vi har en bra grund att jobba vidare från till förmån för måltidstjänsterna för invånare och klienter, säger Suvi Haukioja, servicechef inom strategisk upphandling vid Åbo stad.

- Vi är mycket glada över det utökade partnersamarbetet med Åbo stad. Vi kommer att fortsätta att jobba varje dag för att alla ska ha rätt att äta gott. Detta är ett ytterst viktigt mål, eftersom vi har noterat att måltiden är dagens höjdpunkt för många. Endast mat som faktiskt äts ger näring. Därför satsar vi särskilt på smaken, kvaliteten och hållbarhetsaspekterna i maten, säger Tuomas Nurmela, direktör för kundrelationer inom Fazer Food Services.