Hjälpmedelsenheten har under sommaren gjort ett försök med särskild telefontid kl. 8–10. På basen av den respons försöket fått fortsätter man med telefontiden tillsvidare.

Hjälpmedelsenheten betjänar sina kunder också i fortsättningen per telefon vardagar kl. 8–10 på nummer 02 266 2264.

Hjälpmedelsenhetens öppettider ändrar inte utan enheten betjänar normalt vardagar kl. 9–15 på adress Luolavuorivägen 2, hus 1G.

I fortsättningen skickas inte mottagningstider per post utan kunden tar kontakt med fysioterapins tidbokning (tfn 02 266 2289) då han/hon fått remissen. Kunden och personalen söker en lämplig tid tillsammans.

Medicinsk rehabilitering samlar in respons om verksamhet av kunder och samarbetsparter genom Åbo feedbacktjänst: www.turku.fi/respons