Åbo stads idrottstjänsters organisation har förnyats.

Den nya organisationen som inlett sin verksamhet 1.8.2019 är mer koncis än tidigare. Tjänsten har två resultatenheter: idrottsplatsenheten och enheten för en sportig livsstil.
– Omorganiseringen effektiviserar verksamheten, förenklar ledningen av idrottstjänsterna och leder utvecklingen med en gemensam process som överskrider resultatenhetsgränser. Målet är att utifrån nuvarande resurser främja idrottstjänsternas effektivitet, berättar direktör för idrottstjänster Markus Kalmari.

Idrottstjänsternas grundläggande uppgifter förändras inte. Till tjänsterna hör underhåll och bokningar av motionsplatser, koordinering och anordnande av idrottstjänster samt idrottsbidrag. Arbetet genomförs i samarbete med föreningar, organisationer, andra verksamhetsområden och partners.

Bidragsärenden har delats upp mellan enheter

Den nya enheten för en sportig livsstil består av den tidigare enheten självständig motion och aktivering och enheten för föreningsidrott. Till uppgifterna för enheten för en sportig livsstil hör förutom främjande av en sportig livsstil även ge bidrag för föreningar, utveckling av samarbete med idrotts- och motionsföreningar och koordinering av Föreningsparlamentet i Åbo.

Till enhetens uppgifter hör även aktivering av passiva motionärer och brett samarbete med verksamhetsområden och nätverk. Chef för idrottstjänsterna Marie Rautio-Sipilä är chef för enheten för en sportig livsstil. Johanna Friman arbetar som vikarie för enhetens specialsakkunniga Minna Lainio-Peltola.

Idrottsplatsenheten ansvarar för underhåll och bokningar av motionsplatser precis som tidigare, men därutöver börjar den också bevilja bidrag för motionsförhållanden. Idrottsplatschef Oskari Nummi fortsätter som enhetschef. Annakaisa Ahtiainen är specialsakkunniga vid enheten.

Man fortsätter att finslipa den nya organisationens operativa verksamhet som en del av den normala utvecklingen. Tjänsteproduktionen utvecklas genom informationsledning och genom att höra intressentgrupper i kommunen.

Idrottstjänsternas tidigare organisation infördes 2005 och förberedelse av den nya organisationen inleddes hösten 2017. Idrottstjänsterna är ett av serviceområdena inom Åbo stads fritidssektor. Idrottstjänsterna har cirka 100 anställda som är yrkeskunniga inom idrott.

Nyckelord: