Mottagningstider till fysioterapitjänster bokas inte längre färdigt för kunderna. Från början av september 2019 (2.9.2019) bokar kunden själv sin tid.

Mera information:

Hittills har mottagningstiden till fysioterapi skickats per brev till kunden då remiss från hälsocentralläkaren fåtts.

I fortsättningen skickas inte mottagningstider per post utan kunden tar kontakt med fysioterapins tidbokning (tfn 02 266 2289) då han/hon fått remissen. Kunden och personalen söker en lämplig tid tillsammans.

Medicinsk rehabilitering samlar in respons om verksamhet av kunder och samarbetsparter genom Åbo feedbacktjänst: www.turku.fi/respons