I äran för Europas Trafikantvecka ordnar CIVITAS ECCENTRIC tillsammans med sina samarbetspartner program som berör rörelse och mobilitet i Åbo. Programmet är öppet för alla och evenemangen ordnas 18-20.9. Fredagens program berör mobilitet i framtiden och stadens spetsprojekt Smart and Wise Turku är med och berättar om framtidens visioner.

Trafikantveckan i Åbo (på  finska)

Trafikantveckans evenemang är gratis och öppna för alla.

Huvudscenerna för evenemangen är HUB Turku (Nunnegatan 4) och Gamla Stortorget samt Brinkkalas innergård.

Det tredagar långa programet erbjuder olika synpunkter till trafik och mobilitet. Temat för fredagens prorgam är Framtidens mobilitet, vilket är starkt kopplat med spetsprojektet Smart and Wise Turku. Smart and Wise Turku utvecklar staden mer konkurrentkraftig samt till en bättre stad att leva i. Målet är också att bli regionalt kolneutral tills år 2029. Spetsprojektets specialister håller talturer om framtidens visioner och trafikens och mobilitens möjligheter. Under eftermiddagen ordnas det workshoppar som fördjupar sig i ed olika dimensionerna för trafik och mobilitet. Workshopparna ordnas efter talturerna.

Under talturerna berättar stadens anställda om bland annat robotbussarna och vattenstrafikens nya möjligheter. Det ordnas fem stycken workshoppar och de fördjupar sig i bland annat parkeringens utveckling, logistiken i centrum år 2021+ och resekedjornas utvecklande samt andra områden.

Du kan bekanta dej bättre med veckans program (på finska). Lägg märke till att en del av evenemangen bör man anmäla sig till i förväg.

 

Framtidens mobilitet - Fredagens program

8.00 Morgonkaffe

8.30 Välkommen

Rami Savila, utvecklingschef, Åbo stad

8.45 Stadslogistikens visioner

Jere Lumikko, projektchef, Åbo stad & Kari Jalkanen, lärare, Åbo Yrkeshögskola

9.45 Robotbussarna som en del av mobiliteten

Juho Taavetinkangas, specialist, Åbo stad

10.15 Paus

10.30 Mobilitet som service – MaaS i Åbo

Stella Aaltonen, projektchef, Åbo stad

11.00 Vattentrafikens nya möjligheter

Jakke Mäkelä, projektchef, Åbo stad

11.30 –13.00 Lunch

(på egen kostnad)

13.00 Hälsningar från den landskapliga trafikplaneringen

Noora Mäki-Arvela, specialplanerare, trafikorganiseringsarbete, Egentliga Finlands förbund

13.15 Framtidens trafiks och mobilitets workshopar

  • Utvecklandet av parkeringen
  • Utbyttjandet av rörelsedatan
  • Centrumlogistiken 2021+
  • Framtidens mobilitesscenarier
  • Resekedjornas utveckling

15.15 Fritt samtal och nätverkande i samband med kaffe