Åbos ungdomar hittar i fortsättningen ännu mer hjälp och information till olika livssituationer. Det här är målet i Åbo stads nya Våga tala -kampanj (Uskalla puhua). Kampanjen har som syfte att tjänsterna och de unga möts och varje ung åbobo skulle veta om stadens tjänster som är riktade till de unga.

Videon och mera information på kampanjsidan.

Videos alla språkversioner kan hittas på stadens YouTube-kanal.

#uskallapuhua

Under kampanjen berättar lärarna i skolorna och i utbildningsinstitutionerna om hjälp- och stödplatser. Ämnet diskuteras också i skolklasserna. För de unga berättas vad för sorts hjälp man kan få i Åbo och från vilka platser, samt att i vilka praktiska situationer de unga borde och kan använda tjänsterna till. Som hjälp till att väcka diskussion används en Våga tala-video (på finska), som har text på tre olika språk

Våga tala -kampanjen är en del av Åbo stads kampanj för att förebygga utslagning. Syftet är att uppmuntra unga att tala om deras saker till vuxna. Unga kan ha flera saker i deras åtanke och de kan sakna diskussionshjälp och en vuxen som lyssnar på dem. Det hjälper att tala med en pålitlig vuxen. Till utslagning hör ofta en känsla av hjälplöshet, brist på kontroll över livet och framför allt att känna sig utomstående. De unga utelämnas inte, om det finns åtminstone en vuxen som verkligen bryr sig och är närvarande.

Vuxnas intresse för ungas ärenden är viktigt

Mari Kontio, projektchefen för att förebygga utslagning, poängterar att tjänststyrning är viktigt att göra i alla möjliga ställen och situationer som är riktade mot de unga.

- Med hjälp av tjänststyrningen säkerställer vi att de unga får hjälp i tid. Informationen borde delas, fastän unga skulle säga att de inte behöver hjälp, eller fastän de säger att de vet varifrån man får hjälp vid behov.

Det hjälper att tala med en pålitlig vuxen.

Enligt Mari Kontio borde vuxna ta upp diskussion om olika saker med de unga, fastän det skulle kännas svårt eller obehagligt.

- Vuxnas intresse för ungas ärenden kan vara en betydande upplevelse för de unga i den stunden.

Kontio säger att vissa vuxna förväntar sig mycket från de unga, som att de borde kunna göra saker självständigt, för några årtionden sen kunde unga agera i liknande situationer. Flera av dagens ungdomar behöver stöd, styrning och några till och med någon att gå bredvid.

- Att de unga behöver hjälp i till och med små saker, ger inte rätten till vuxna att döma dem. Förtroendet i de unga byggs upp genom att vara närvarande, att lyssna på dem och att acceptera dem som de är.