5G-tidsperioden kommer allt starkare in i åbobornas liv. I Åbo stads kollektivtrafiks tre bussar, i linjerna 3 och 30 tar man i början av nästa vecka i bruk WiFi-nätverk som utnyttjar det 5G-mobilnätverk som teleoperatör Elisa håller på att bygga i Åbo. Experimentet i Fölis tre bussar fortsätter till slutet av 2019.

Smart and Wise Turku

Spetsprojektet Smart and Wise förverkligar Åbo stadsstrategi 2029. I spetsprojektet kombineras målet om koldioxidneutralitet och Smart City-konceptet. Inom konceptet skapas nya verksamhetsmodeller och lösningar som utnyttjar digitalisering och data samt främjar stadsbornas välfärd och ökar stadens livskraft.

Smart and Wise Turku

Med hjälp av WiFi 5G-nätverket får man pröva på 5G fastän egna telefonen eller pekplattan inte skulle stöda 5G. Fölis tre bussar har 5G-router, som skapar WiFi-nätverk i bussen. Bussarna åker främst på Åbo stads områden som har 5G-täckning. Om det inte finns 5G-nätverk på någon del av rutten, använder WiFi:n 4G-nätverk. 

Åbo satsar hårt på att hitta nyttor i att använda 5G-nätverk i stadens olika tjänster. Varierande experiment är på kommande under det här året. 

– Vi vill konstant utveckla och bygga Åbo. 5G-nätverket möjliggör nya tjänster som förbättrar stadsbornas liv och gör vardagen mer smidig. 5G WiFi experimentet i Föli-bussarna är ett utmärkt sätt att bekanta 5G-nätverket i stadsbornas liv, berättar Åbo stads strategi- och utvecklingsdirektör Jussi Vira.

– Vi utvecklar konstant olika 5G-tjänster och det här experimentet med Åbo stad är ett exempel på hur vi får 5G bredare in i stadsbornas vardag.  Åbo är en klar föregångare också i att använda 5G i stadens olika funktioner, säger Elisas Västra-Finlands regionalchef Juha Laukkanen.

Så här använder du Fölis 5G nätverk:

  1. Hitta en Föli-buss som utnyttjar 5G nätverket. Tidtabellerna för busslinjerna 3 och 30 hittas på Fölis nätsidor.
  2. Hoppa på bussen.
  3. På bussarnas ryggstöd finns det instruktioner hur man loggar in till WiFi:n. Det går att logga in till nätet med apparater som stöder WiFi.
  4. Njut av en snabb internätkoppling och utsikterna från Föli bussen.