Åldringar, som inte nödvändigtvis har möjlighet att själva röra sig på stan, fick uppleva en virtuell strandpromenad längs Aura å. Detta förverkligades med hjälp av VR-teknik och 5G-nätverk.

Åbo stad, Elisa och 360Mediatalo arrangerade tillsammans ett VR-experiment i Rosenkvarterets servicecenter i Åbo.

Åbo stads och Elisas treåriga 5G-partnerskapsprojekt fokuserar på möjligheter som teknologin bär med sig, bland annat inom trafik, mobilitet och förebyggande av utslagning i samhället. VR-promenadpiloterna är ett utmärkt exempel på utveckling av nyskapande och hälsofrämjande 5G-tjänster.

- I Åbo stads spetsprojekt Smart and Wise Turku utvecklas digitala tjänster som inte är bundna till tid och plats, och som når ut till största delen av stadsborna oavsett ålder och hälsa. De kompletterar stadens servicetjänster och hjälpen kommer närmare dem som behöver det, berättar Åbo stads förvaltningsdirektör Tuomas Heikkinen.

Även Elisas verkställande direktör Veli-Matti Mattila, regionalchef Juha Laukkanen och Åbo stads förvaltningsdirektör Tuomas Heikkinen var på plats för att se hur åldringarna tog emot upplevelsen i en virtuell verklighet. Bild: Tara Jaakkola / Rabbit Visuals

Åbo är en av Nordens 5G-pionjärstäder

Experimentet utfördes med hjälp av Elisas 5G-mobilnätverk och 360Mediatalos VR-upplevelse. Åbo är en av Finlands första 5G-städer, och staden fungerar som exempel även för andra nordiska länder.

-Åbo har fortfarande Nordens mest täckande 5G-nätverk, och vi kommer att utvidga täckningen avsevärt under år 2020. Vi samarbetar redan nu med lokala företag, för att hitta de användningsområdena var 5G kan utnyttjas, och att just rätt slags tjänster hittas för effektivering av näringslivet, berättar Elisas Västra Finlands regionalchef Juha Laukkanen.

5G-nätet banar också väg för den bästa möjliga VR-upplevelsen.

-Det är fint att Åbo stad och Elisa är i täten med att utnyttja virtuell verklighet i stadsbornas tjänster. Det nya 5G-nätet ger goda möjligheter för direkta VR-sändningar. VR-upplevelsen i Rosenkvarteret filmades med 360-kamera och sändes via vår 360Editor-plattform och det lyckades utmärkt, berättar 360Mediatalos VD Henrik Helin.

Experimentet väckte intresse hos många av Rosenkvarterets klienter. Tillställningen avrundades med att lotta ut prydnadsblommorna bland deltagandena. Bild: Åbo stad