Biblioteket erbjuder tjänster även utanför vanlig tjänstetid. Det här är möjligt tack vare meröppetbiblioteken, av vilka det finns sex stycken i Åbo: Hirvensalo, Ilpois, Nummis, Patis, Hammarbacka och Övre S:t Marie närbibliotek.

Hur man använder ett meröppet bibliotek

  • Du behöver ett bibliotekskort och en tillhörande pinkod.
  • Alla Vaskibiblioteks öppettider och kontaktuppgifter hittar du här.
  • Förutom utlåning och återlämning erbjuder de meröppna biblioteken också utrymmen för studier och små sammankomster.
  • Bibliotekens kunddatorer är tillgängliga under meröppettid, d.v.s. då personalen inte är på plats.

De meröppna bibliotekens utrymmen och tjänster är tillgängliga varje dag i veckan från sju på morgon till nio på kvällen. För att använda ett meröppet bibliotek behöver du ett bibliotekskort samt tillhörande pinkod. Dessa kan du få på bibliotek under betjäningstid.

Utrymme för studier

Vid meröppna bibliotek kan du låna, återlämna och hämta reserverat material, men biblioteken erbjuder också utrymmen för studier och små sammankomster kring t.ex. hobbyverksamhet. Utrymmena är fritt tillgängliga och behöver inte bokas på förhand. Också kunddatorerna är tillgängliga under meröppettid.