Temautställningen behandlar tiden som experimentell storhet och som varaktighet upplevd via förändringar. Helheten känner sig för hur tiden framträder och i vilka olika fenomen eller former den kan observeras eller upplevas.

När är nu?

  • Wäinö Aaltonens museum 11.10.2019–19.1.2020
  • wam.fi/sv

Tid är ett begrepp som är svårt att gestalta och har orsakat intensiva och vindlande debatter mellan såväl filosofer, fysiker som konstnärer. I stället för en exakt definition erbjuder utställningen olika perspektiv med hjälp av skulpturer, fotografier, performanser och videor.

Det sätt på vilket jordklotets dygn är indelade i timmar, minuter och sekunder är helt konstgjort, men trots detta inverkar detta väsentligt på vårt agerande. Visaren i Erno Pystynens verk leker med möjligheten att kunna stoppa tiden. Visarnas och de digitala urtavlornas oavbrutna rörelse har kraftigt inverkat på ett rådande fenomen, stress, vilket kan ses i Ilmari Grytas skulptur.

Ett element som får tiden att gå långsammare, nämligen väntan, behandlas i videoverken av Santeri Tuori och av tyska konstnären Sebastian Stumpf samt i installationen av Heini Aho. Tidens olika lager är en viktig faktor i den australiensiska mediekonstnären Daniel Crooks produktion.

Idag är tiden inte längre bunden till en plats, utan med hjälp av olika kanaler kan vi samtidigt uppleva olika tider och platser, vilket för sin del har inverkat på att tiden känns splittrad. I verket av Pekka Vasantola kan åskådaren via öppna övervakningskameror se tidsglimtar i realtid från olika håll i världen. 

Människans tid på jorden har som helhet varit kort. Om man ser på jordklotets tid som ett dygn har människan endast levt några sekunder på vår planet. Konstnärsgruppen IC-98 har i sin produktion behandlat begränsningarna för den lineära tiden och tiden efter den människoorienterade tidsuppfattningen. 

Utställningens konstnärer: Heini Aho, Daniel Crooks, Ilmari Gryta, Jenni Eskola, Kaisaleena Halinen, IC-98, Kaarina Kaikkonen, Leena Kela, Erno Pystynen, Mikko Rikala, Sebastian Stumpf, Santeri Tuori, Pekko Vasantola, Grace Weir.

Bild: Ilmari Gryta, Saapuvat ja lähtevät. Foto: Rauno Träskelin.