Är du intresserad av att börja motionera, men du skulle villa ha en kompis, som kämpar på dig och som ger dig kamratstöd?

Tilläggsinformation:

CampusSports motionstutorer hjälper dig att komma igång. De berättar om motionsmöjligheter och hjälper dig att hitta din egen gren – eller kommer som sällskap på en promenadlänk. Motionstutorerna är inte personal trainers, utan våra egna vanliga medlemmar, som vill hjälpa dig att finna motionens glädje.

Om du vill ha ett medel för att inleda ett liv med motion, tag kontakt med våra tutorer: tutors@campussport.fi Berätta fritt lite om dig själv och din bakgrund samt att du skulle villa ha en tutor som motionskompis. Du kan också berätta vilken form av motion som intresserar – men det gör ingenting ifall du ännu inte kan säga det.

Tjänsten är gratis och den är riktad till högskolestuderanden i Åbo. För att nyttja tjänsten krävs inte CampusSports medlemsskap.