Förbundet för den offentliga sektorn och välfärdsområdena, JHL, har meddelat att de överväger en motaktaktion på Arkeas meddelande om ändringar i kollektivavtalen. Om strejken riktas mot Arkeas matservice, har Åbo stad reserverat matsäck för de barn och unga inom de skolor, daghemsenheter och morgon- och eftermiddagsklubbar som berörs.

Förbundet för den offentliga sektorn och välfärdsområdena, JHL, har meddelat att de överväger strejk som motaktion på Arkeas meddelanden om ändringar i kollektivavtalen. Om strejken genomförs kommer den med största sannolikhet att omfatta hela bildningssektorns matservice, dvs småbarnsfostran, den grundläggande utbildningen, gymnasierna samt de enheter inom yrkesutbildningen som har Arkea som serviceleverantör, dvs Klockringaregatans och Peltolas enheter.

Om strejken genomförs kommer alla barn och unga kommer att få en enkel matsäck under skoldagen, som delas ut av bildningssektorns personal. Under strejken kan enbart de vanligaste dieterna beaktas i matsäcksleveranserna. Det kommer att levereras matsäck enligt glutenfri, mjölkfri, laktosfri, äggfri, grisfri samt vegetarisk och vegansk diet. Elever med specialdieter utöver de ovannämnda ombeds packa med egen matsäck.

Vårdnadshavarna har meddelats via Wilma.

 

Nyckelord: