Närliggande tjänster och olika användargruppers behov är synligare i den nya servicekartan. Informationen till servicekartan kommer från flera olika källor.

Servicekartan fungerar på tre språk och hittas på följande adresser:

Länken till servicekartan finns också på turku.fi-webbtjänstens nedre kant.

Kommentarer och anmärkningar gällande utvecklingsversionen är välkomna

Helsingfors jobbar på en omfattande förnyelse av servicekartan, och Åbo är med i arbetet. Man kan följa med och kommentera utvecklingsarbetet på nätet.

Den nya servicekartan är baserad på en öppen källkodslösning som Helsingfors stad gjort, och den hittas på nätet under namnet Huvudstadsregionens servicekarta.

Med den nya servicekartan är det lättare att hitta till exempel stadens närliggande tjänster. Dessutom har servicekartan egna profiler för olika användargrupper, till exempel synskadade eller personer som rör sig med barnvagn, som visar tjänsteställets eventuella utmaningar.

På så vis kan användaren själv avgöra på förhand om hen klarar sig i utrymmet i fråga.

- Servicekartan tar tillgänglighetsinformationen till en ny nivå och gör det möjligt att enklare bekanta sig med platserna, förklarar stadens tillgänglighetskoordinator Jyri Kuparinen.

Servicekartan har profiler för personer som använder hörapparat, rollator, rullstol samt synskadade, rörelsehindrade, personer med defekt färgseende och personer som rör sig med barnvagn.

Flera datakällor ligger bakom

Ruttinformationen visar resetid och rutt till den önskade destinationen med olika färdmedel.

Informationen till servicekartan hämtas från flera olika källor:

  • tjänsteinformationen kommer från turku.fi:s tjänstekatalog
  • ruttinformationen kommer via Digitransit-gränssnittet
  • serviceställenas tillgänglighetsinformation kommer från den nationella tjänsteinformationspoolen, d.v.s. tillgänglighetsplattformen som Helsingfors stad har byggt, och är anknuten till suomi.fi

På Turku.fi och således i servicekartan finns cirka 1100 serviceställen, varav drygt 200 har fått en tillgänglighetskartläggning.

Enligt Kuparinen samlar man med hjälp av kartläggningarna information om utrymmenas tillgänglighet och funktionalitet, alltså helt enkelt vad som fungerar hinderfritt, vad som vållar problem, samt vilka förändringar som eventuellt krävs för att förbättra situationen.

- Vi strävar ändå alltid efter att förbättra tillgängligheten i mån om möjlighet och servicekartan uppdateras alltid i samband med förändringar, fortsätter Jyri Kuparinen.

I det första skedet hittas stadens tjänster på kartan.

Servicekartan är inte ännu tillgänglig

Enligt den sk. tillgänglighetslagen skall nya webbtjänster vara tillgängliga från och med 23.9. Den nya servicekartan uppfyller inte dessa krav, trots att den tidigare fått stämpeln "Tillgänglighet beaktad".

Utvecklingsarbetet med sikte på att bli världens mest tillgängliga servicekarta görs tillsammans med Helsingfors, så att de lagenliga kraven uppfylls nästa år också i Åbo.

Bristerna i tillgängligheten och utvecklingsåtgärderna är listade i servicekartans tillgänglighetsredogörelse.

- Servicekartan är åter ett positivt steg framåt i förbättrandet av tillgängligheten och åtkomsten av tjänsteställena, beskriver Jyri Kuparinen.

I och med att servicekartan tagits i bruk, har den fått ersätta guidekartan i första sidans Populärast-ruta. Guidekartan finns fortfarande på adressen https://opaskartta.turku.fi.