Åbo stads kunder inom småbarnspedagogiken uppmanas kontrollera sina kontaktuppgifter och godkänna elektronisk delgivning av beslut via e-tjänsten.

Småbarnspedagogiken vid Åbo stad övergår i slutet av 2019 från att ge beslut i pappersform till att ge beslut elektroniskt.

På grund av ändringen ber vi er uppdatera era kontaktuppgifter i småbarnspedagogikens e-tjänst.

Ni kan godkänna delgivning av elektroniska beslut under punkten för ändring av kontaktuppgifter. Då ni godkänner elektronisk delgivning, får ni ett textmeddelande/e-postmeddelande, i vilket det står att beslutet kan läsas i e-tjänst.

Vi skickar besluten som gäller era barn per post som pappersutskrifter, om ni inte godkänt elektronisk delgivning.

För att få beslut elektroniskt i fortsättningen ska ni så fort som möjligt uppdatera era kontaktuppgifter i småbarnspedagogikens e-tjänst.

Ändringen berör inte småbarnspedagogikens avgiftsbeslut och servicesedlar som tillsvidare av tekniska orsaker sänds per post i pappersform.

Kunder som ansöker om plats inom småbarnspedagogiken eller förskoleundervisningen via e-tjänsten kan i samband med ansökan godkänna elektronisk delgivning av beslut.

Med vänlig hälsning,
Åbo stads småbarnspedagogik

Nyckelord: