Åbo främjer vintercyklingen med hjälp av dubbdäcksutrustade Föli-cyklar och en testrutt för vintercykling, som tas i bruk redan för tredje gången.

Både Föli-cyklarna och vintercyklingens testrutt har förverkligats som en del av det EU-finansierade CIVITAS ECCENTRIC -projektet. I projektet utvecklar man hållbar rörlighet i stadsområden på ett mångsidigt sätt. Mer information om projektet: turku.fi/civitas-eccentric

Föli-cyklarna är fortfarande det enda stadscykelsystemet i Finland som är i bruk året om. Från början av november är alla cyklarna utrustade med dubbdäck och cyklarna har servats inför sin andra vintersäsong. Föli-cyklarna är ett ypperligt alternativ, om du vill röra dig smidigt i staden också på vintern, men inte rusta upp din egen cykel i vinterskick.

Från och med november har Föli-cyklarnas priser ändrats på basen av stadsbornas önskemål. Den tidigare användarrätten för en vecka har nu förlängts till en månads användning, så nu kan stadscyklarna tas i bruk förmånligt för en månadsavgift på 10 euro. Oftast är det ändå ett års användarrätt som lönar sig bäst för Föli-cyklaren, det kostar nämligen bara 40 euro.
 
Föli-cyklarna är en del av Fölis trafiktjänsthelhet, så det är flera Föli-periodkort som ger dig rätt att använda stadscyklarna gratis: periodkortets innehavare måste bara registrera sig som stadscykelanvändare på adressen www.foli.fi/stadscyklar.

Problemen med återlämningar har lösts

Under oktober har Föli-stadscykelsystemet genomgått en programuppdatering, som säkerställt de tidigare problemen med återlämningen av cyklarna. Utvecklingsarbetet med stadscykelsystemet fortsätter, och till exempel POP UP-stationerna fortsätter att cirkulera och testa på nya stationsplatser. POP UP-stationerna finns ännu under november vid K-Citymarket i Västra centrum och 

Föli-fillarijärjestelmään on tehty lokakuun aikana myös ohjelmistopäivitys, jonka myötä aiemmin ongelmia aiheuttaneet pyörien palautukset tapahtuvat nyt varmemmin. Kaupunkipyöräjärjestelmän kehitystyö jatkuu edelleen ja esimerkiksi uusia asemapaikkoja testaavat POP-UP-asemat jatkavat kiertoaan. Vielä marraskuun ajan POP-UP-asemat sijaitsevat Länsikeskuksen K-Citymarketin luona ja i Jyrkkälä på Jyrkkälästigen.

Ta dig tryggt fram på vintercyklingens testrutt - redan tredje gången

Åboborna väljer cykeln som sitt färdmedel eftersom det är ett behändigt, hälsosamt och förmånligt sätt att röra sig – också vintertid! Inte så konstigt att vintercyklingen ökar år för år i Åbo. Till exempel har antalet cyklister på Domkyrkobron under januari-februari har ökat närmare 40% från år 2017, direkt efter att vintercyklingens testrutt togs i bruk.

Bild: Testrutt för vintercykling vid Aura å i Åbo.

Den 12 km långa testrutten för vintercykling ringlar sig längs de livligaste cykellederna, och underhålls med hjälp av borstsaltning. Tack vare metoden hålls gatan snöfri och isfri. Under rikligt snöfall eller riktigt kallt före utnyttjas också traditionella vinterunderhållsmetoder. Dessutom fortsätter Åbo med borstsandningsmetoden, som provades förra vintern, bland annat vid den västra stranden av Aura å och på Nylandsgatans cykelbanor. Metoderna garanterar bättre vinterunderhåll och tryggare rörlighet också för fotgängare från oktober till våren.

I slutet av 2019 genomförs också Cyklingsbarometern i Åbo. Enkäten kartlägger stadsbornas åsikter om cykling och dess förutsättningar i Åbo.