De femåriga professurerna tas i bruk vid diplomingenjörsutbildningarna vid Åbo universitet från och med år 2020. Stadsstyrelsen beslutade om donationen i sitt möte 4.11.2019.

Webbplatsen för Åbo universitets tekniska utbildningshelhet: utu.fi/tekniikka (på finska)

#turunteekkari
#turuntekniikka
#teknologiakampus

Det är fråga om Åbo stads present till Åbo universitet, som fyller hundra år nästa år. De donerade professurerna riktas till maskin- och materialteknik: universitetet kommer att erbjuda nya diplomingenjörsutbildningar inom dessa inriktningar på hösten nästa år. I juli 2019 utvidgade Undervisnings- och kulturministeriet Åbo universitets utbildningsutbud i teknik genom att ge universitetet ansvaret för utbildningar i maskinteknik och materialteknik.

Kostnaderna för de två donerade professurerna är 240 000 euro på årsbasis. Nästa år tas det in totalt 273 studerande till Åbo universitets diplomingenjörsutbildningar i teknik. Till de nya utbildningarna i maskin- och materialteknik tar man in 100 studerande. Universitetet utökar också intagningen vid de pågående diplomingenjörsutbildningarna i bioteknik och informationsteknik.

– Högskolorna i Åbo, och särskilt snart hundraåriga Åbo universitet, är ovärderliga för staden och för Åbos framtid. Åbo universitet har börjat resa sig bland framstående vetenskapsuniversitet inom teknikbranschen, vilket är rent av ett historiskt framsteg för utvecklingen och konkurrenskraften i Åbos och sydvästra Finlands region, konstaterar Åbo stadsdirektör Minna Arve.

– Detta har vi strävat efter länge. Genom att engagera oss lyckas vi svara på framtida krav på kunnighet och produktutveckling, stödja tillväxten av konkurrenskraft oberoende av konjunkturer, och stärka grunden för kvalitativa innovationer. Vi kommer att se en ökning av regionens dragningskraft, nya företag samt nya och nya slags arbetsplatser, fortsätter Arve.

En investering i framtiden

– Donationen från Åbo stad är ett märkvärdigt tillägg i regionens utbildning och forskning i teknik. Samtidigt föregår staden med gott exempel i hur man konkret, genom en donation till universitetet, kan stödja den egna regionens kompetens och således ökningen av välfärd, säger Åbo universitets rektor Jukka Kola.

Donationen är ett fint tecken på den konsensus, med vilken man tillsammans vill värna om den ekonomiska regionens konkurrenskraft och välfärd.

Professor Mika Hannula, chef för Teknologiakampus Turku, är ordförande för arbetsgruppen som ansvarar för teknikutbildningarnas helhetsplan. Såväl högskolorna som övriga teknikuniversitet, företag från regionen samt studerande har tagits med i planeringen.

– De nya diplomingenjörsutbildningarna och den innovativa teknikhelheten som formas vid Åbo universitet skapar mycket ny know-how inom teknik och även nya intressanta studiemöjligheter. Donationen från Åbo stad är ett fint tecken på den konsensus, med vilken man tillsammans vill värna om den ekonomiska regionens konkurrenskraft och välfärd. Att donera två teknikprofessorer till Åbo universitet är framför allt en investering i en bra framtid, säger Hannula.