På grund av JHL:s olagliga och på korta varsel meddelade strejk kan Åbo stad inte erbjuda barnen och ungdomarna i stadens daghem, grundskolor, gymnasier och delar av Åbo Yrkesinstitut varm mat under onsdag till fredag denna vecka. Vårdnadshavare ombeds förbereda sig på medpackad matsäck.

JHL:s strejk

Förbundet för den offentliga sektorn och välfärdsområdena JHL har 5.11 meddelat om inledningen en strejk som ett svar på Arkeas beslut att övergå till de allmänna kollektivavtalen för fastighetsskötsel-, städnings- och matservicebranschen. JHL:s strejk inleddes onsdag 6.11.2019 klockan 6.00 och avslutas fredag 8.11.2019 kl. 24.00.

Pressmeddelande 8.11 kl 13.45: Strejken påverkar matlistorna i skolor och daghem ännu nästa vecka

JHL:s och JYTY:s strejk upphör på fredag 8.11.2019 kl. 24.00. Även om strejken upphör, kommer det ske ändringar i skolornas och daghemmens matlistor nästa vecka. Arkea informerar om ändringar i matlistorna i skolorna och daghemmen. Skiftesdagvårdens bespisning återgår till det normala på lördag 9.11.

Arkeas städning och fastighetsskötsel återgår också till normal nivå under början av veckan. Arbetet som blivit ogjort strejken åtgärdas direkt under vardagarna som följer efter strejkens slut. Farsdagsflaggningen har säkerställts, att den kommer utföras normalt.

Pressmeddelande / Arkea 7.11 kl 9.36: Arkea kallar JHL och Jyty till förhandlingsbordet

Arkea förhandlade i november med Förbundet för den offentliga sektorn och välfärdsområdena (JHL) och Offentliga och privata sektorns funktionärsförbund (Jyty) om ett lokalt avtal. JHL avbröt förhandlingarna 29.10. Nu kallar Arkea på nytt förbunden till förhandlingsbordet med ett nytt förslag.

Arkea gjorde i slutet av september ett beslut att byta ut kollektivavtalet AVAINTA ry till kollektivavtalen Matkailu- ja ravintolapalvelut ry (MaRa) och Kiinteistötyönantajat ry (KITA), som ofta används inom branscherna för kost- och fastighetsservice och städtjänster. Beslutet fattades inte lättvindigt, då syftet är att trygga bolagets framtid och arbetsplatserna.

Pressmeddelande 6.11 kl 17.30: JHL:s strejk utvidgas till skiftesdaghemmen

JHL:s strejk utvidgas att påverka även Åbo stads daghem, vart Arkea levererar mat. Ursprungligen gick JHL med på att utesluta daghemmen med skiftesvård från strejken. Det finns cirka 700 barn i Åbos skiftesvårdsdaghem, där barnen kan vårdas dygnet runt och delvis också under flera dygn åt gången.

Åbo stad har under onsdagseftermiddagen avtalat med Fazer Food Service om att företaget sköter om skiftesdagvårdens bespisning från och med torsdagens middag. Arkea har redan tidigare levererat mellanmål till skiftesvårdsdaghemmen. Vårdnadshavare uppmanas att packa med egen matsäck åt barn som är på väg till skiftesdagvård innan middagstid.

På grund av strejken som JHL och JYTY inledde på onsdagen 6.11 kan Åbo stad inte erbjuda varm mat åt barnen under onsdag, torsdag och fredag i stadens daghem, grundskolor, gymnasier och i en del av yrkesinstitutets skolhus.

Åbo stad och Arkea Ab gör sitt bästa för att organisera bespisningen för barn och ungdomar medan JHL:s och JYTY:s strejk pågår. Staden och Arkea strävar efter att agera så att strejken påverkar barnen och ungdomarna så lite som möjligt.

Staden uppmanar fortfarande vårdnadshavarna att se till att barnen har egen matsäck med sig under resten av veckan.

Strejken påverkar närmare 20 000 barn och ungdomar och 150 verksamhetsenheter i Åbo, och strejken påverkar också många andra av stadens verksamheter.

— Vi är verkligen oroliga över situationen, om vi kommer kunna sköta om alla barn och ungdomars bespisning på ett jämlikt och bra sätt under strejken. Vi kommer göra allt som står i vår makt för att minimera skador och brister, säger Timo Jalonen, direktör för Åbo stads bildningssektor.

Sedan informationen kom på onsdag eftermiddag, har Åbo stad uppmanat vårdnadshavare att packa med matsäck till barnen och ungdomarna. I Åbos daghem och skolor finns det nu mat reserverat för tre dagar, men eftersom strejken inleddes så plötsligt och man inte vet om andra organisationers verksamhet har staden ingen exakt information om vem som kommer att dela ut maten.

I skolor och daghem kommer det finnas enstaka arbetstagare från Arkea på plats. Deras arbetsuppgifter har begränsats till att sköta om specialdieterna. I serviceköken och distributionsköken finns det ingen personal från Arkea som delar ut mat under strejken, vilket det inte vanligtvis heller finns. Man försöker helt enkelt sköta matdistributionen på så vis, att Arkeas tjänstemän, stadens chefer och de arbetstagare som inte hör till något fackförbund styrs till serviceköken.

Det korta varslet försvårar organiserandet av verksamheten

Enligt Åbo stads och Arkea Ab:s syn på saken uppfyller JHL:s och JYTY:s strejk inte förutsättningarna för en laglig strejk, eftersom Arkeas arbetsgivarorganisation Avainta rf:s kollektivavtal är i kraft och fredsplikten binder arbetstagarna.

De första officiella meddelandena från JHL beträffande strejken nådde Arkea Ab och Åbo stad på tisdagen 5.11 klockan 15.52, och från JYTY klockan 16.48. Arkea och staden informerades om JYTY:s avgränsningar gällande strejken på tisdagen klockan 20, och JHL:s preciseringar meddelades klockan 23.34. För att en strejk ska vara laglig bör arbetsgivaren få en officiell förhandsanmälan två veckor innan strejken inleds.

Arkeas arbetsgivarorganisation Avainta rf konstaterar att dess kollektivavtal gäller inom Arkea Ab fram till 31.3.2020 d.v.s. till utgången av den pågående kollektivavtalsperioden. Således gäller även fredsplikten till slutet av den ikraftvarande avtalsperioden. Åtgärden som JHL och JYTY meddelat om drabbar det ikraftvarande kollektivavtalet och särskilt arbetsgivarens rätt att leda och övervaka arbetet.

Åbo stad informerar vårdnadshavarna i Åbo regelbundet via Wilma gällande det man känner till om strejkens påverkan. Arkea Ab har meddelat sina arbetstagare om vilken påverkan ett byte av kollektivavtalet innebär.

 

Pressmeddelande 5.11, uppdaterad kl. 19.29:  Skiftesdaghemmen omfattas inte av strejken -Arkea leverar mat. 

På grund av JHLs olagliga och på korta varsel meddelade strejk, kan Åbo stad inte erbjuda barnen och ungdomarna i stadens daghem, grundskolor, gymnasier och delar av Åbo Yrkesinstitut varm mat under onsdag till fredag denna vecka. Vårdnashavarna uppmanas packa med matsäck till barnen. Strejken påverkar också flera av stadens andra funktioner.

Åbo stad har informerat vårdnadshavarna om strejkens påverkan via Wilma meddelanden. I Åbo stads daghem och skolor finns det mat, som håller sig väl, reserverat för tre dagar framåt.

Staden påminner vårdnadshavarna om att det bästa sättet att säkerställa att barnet får något att äta under dagen är att packa med matsäck. Den medhavda matsäcken bör stå sig väl i rumstemperatur, eftersom det ej kommer att finnas möjlighet till kylskåpsförvaring eller uppvärmning.

Åbo stad strävar efter att handla så, att strejken skulle påverka barnen och ungdomarna så lite som möjligt.

– Staden har inte haft någon information om strejkens tidpunkt, eller dess möjliga begränsningar, vilket innebär att förberedelserna har varit svåra. Skolornas och daghemmens bespisning är omöjligt att ordna med denna tidtabell, säger Timo Jalonen, bildningssektorns direktör.

Strejken påverkar matservicen för omkring 20 000 barn och unga på närmare 150 enheter.

Strejken har en omfattande påverkan på städ-, fastighets- och vaktmästeritjänsternas genomförande. Efter strejken fortsätter städtjänsten enligt normalt serviceavtal. Man utgår även ifrån att de åtgärder inom fastighetsservicen som blir ogjorda pga strejken utförs genast efter avslutad strejk.

Åbo stad informerar invånarna kontinuerligt genom media, stadens hemsidor samt Wilma.

Arkeas publicerade nyhet angående strejken 5.11 (på finska):  JHL:n ilmoittaman työtaistelun vaikutukset Arkean palveluihin

Nyckelord: