De Åbo stads fakturor som skickats ut vecka 45, dvs. 4–8.11 har inte nödvändigtvis hunnit anlända före strejken inleddes. Fakturor som görs under strejken skickas först efter att strejken tagit slut.

De fakturor som Åbo stad skickat ut under 4–8.11, har inte nödvändigtvis hunnit anlända till mottagarna per post före PAU:s strejk inleddes. Ifall fakturan på grund av strejken försenats eller förfallodagen överskridits, kan betalningstiden för fakturan förlängas genom att ringa till Sarastias kundtjänst. Sarastias kontaktuppgifter står på räkningen. Det lönar sig att färdigt ta reda på fakturans nummer före man tar kontakt. Fakturans nummer används för att identifiera fakturan.

Fakturor under strejken

Alla fakturor för avgifter som Åbo stad uppbär under strejken skickas till kunderna med korrigerade förfallodagar först efter att strejken upphört. Strejken påverkar även Åbo stads webbfakturor.

Nyckelord: