På grund av Post- och logistikunion PAU:s strejk distribueras Åbo stads invånartidning Åboposten 4/2019 i november stegvis med litet dröjsmål.

Istället för Posti Oy delas tidningen ut av Suomen Suoramainonta Oy. Tidningen utkommer som planerat på torsdag 21.11, men på grund av undantagsarrangemangen kan Åboposten delas ut till åbohushållen först under veckoslutet 23–24.11. På grund av utdelningsförändringarna kan tidningen inte levereras lika omfattande som tidigare.

– Om tidningen inte fås hem under veckoslutet, kan man hämta Åboposten från Åbo huvudbibliotek och senare även från närbiblioteken. Tidningen kan hämtas från huvudbiblioteket från och med 21.11, berättar Åbo stads kommunikationsdirektör Saara Malila.

Åboposten 4/2019 kan också läsas på nätet från och med 21.11 på adressen turku.fi/turkuposti.

Åboposten är Åbo stads invånartidning som utkommer fyra gånger per år. Tidningens innehåll produceras av stadens kommunikationspersonal. En del artiklar köps av frilansande åbojournalister och bilder av åbofotografer. Tidningens chefredaktör är Katja Laiho.

Åbopostens hela upplaga är 135 097 exemplar, varav 133 779 exemplar har delats ut av Posten. Suomen Suoramainonta Oy delar nu ut 112 211 exemplar av Åboposten till åbohushållen. Det minskade antalet beror på att Suomen Suoramainonta inte kommer in i alla fastigheter på samma vis som Posti Oy. Enligt stadens utredningar finns det inga andra lika kostnadseffektiva utdelningssätt nu under strejken.

De 22 000 extra tidningarna levereras till biblioteken varifrån invånarna kan själva hämta upp dem.

– Jag tror och hoppas att stadsborna förstår undantagsläget. Vi ville få Åboposten utdelad inom den utlovade tiden, även om artiklarna görs så att de passar in i publiceringsmellanrummet på tre månader. Många artiklar har ändå en aktuell koppling till stadens tjänster. Även kalendersektionen är viktig för många och dess evenemang börjar redan nu i slutet av november, säger kommunikationsdirektör Saara Malila.

Man kan ge feedback angående stadens förfarande gällande Åboposten på adressen turku.fi/respons.

Förändringarna orsakar inte tilläggskostnader för Åbo stad.

Nyckelord: