Sheila Portnoj är verksamhetsledare för bildningssektorns morgon- och eftermiddagsverksamhet, i folkmun ”morris” och ”eftis".

Sheila Portnoj

Ålder: 42
Familj: Man och barn.
Utbildning: socionom, YH
Hemma från: Född och uppvuxen i Åbo och beskriver sig själv som ”äkta Åbobo i själ och hjärta”. Har bott och arbetat i Stockholm och ett antal år i huvudstadsregionen, men återvände till hemstaden år 2016.
Fritidsintressen: familjeliv, idrott och motion i olika former, matlagning
Motto/livsfilosofi: Våga! Våga satsa, våga ta dig an uppgifter du brinner för även om det känns utmanande. Nära besläktat med ”Våga be om hjälp!”. Hjälp får alla som ber om det och alla problem har en lösning.

Åbo har ett omfattande skolnätverk och Sheila Portnoj ansvarar för samtliga serviceproducenter som bedriver morgon- och eftermiddagsverksamhet för stadens skolelever. På svenska är det Folkhälsan och Åbo svenska församling som är samarbetspartners. På hennes ansvar ligger även alla barn med specialbehov som är verksamhetens kunder, vilket innebär att det är hon som rekryterar assistenter till de enheter som behöver, samt fungerar som deras administrativa chef.

Hur ser då en vanlig arbetsdag ut?

– Det är väldigt varierande. Telefonen ringer i ett kör och otaliga e-post meddelanden skickas under dagen. Jag deltar också i många möten, både inom och utanför organisationen, berättar hon.

På agendan står allt från större helheter, som verksamhetsplanering, genomgående och godkännande av serviceproducenternas planer för egenkontroll, men även frågor av praktisk natur och problemlösning på gräsrotsnivå landar på hennes bord. Portnoj trivs med mixen av administration och övergripande ansvar, blandat med närheten till fältet och kunderna. Hon träffar representanter för serviceproducenterna regelbundet och har som mål att besöka samtliga enskilda enheter under verksamhetsåret.

Vägen till drömjobbet

Man kan lugnt påstå att Portnoj är rätt kvinna på rätt plats. I arbetet med enheterna och kunderna, men även i rekryteringsprocesserna, samt i all processhantering, har hon en stor fördel av sin karriärmässiga bakgrund. Under perioden 2002-2016 arbetade hon, med undantag för en moderskapsledighet, som daghemsföreståndare i både Lundo och i huvudstadsregionen.

Jag har alltid vetat att jag vill jobba med människor och i synnerhet barn.

År 2016 flyttade familjen tillbaka till Åbo och efter en kort avstickare med jobb på daghem anställdes hon i november 2016 av bildningssektorn på ett moderskapsvikariat som servicehandledare inom småbarnsfostran. Då tog hon emot ansökningar och fördelade platser inom dagvården. Nästa etapp inom staden blev arbetet som verksamhetshandledare inom morgon- och eftermiddagsverksamheten, från vilken hon i augusti befordrades till sin nuvarande position som verksamhetsledare. Till utbildningen är hon socionom, YH, från Yrkeshögskolan Sydväst, nuvarande Novia.

– Jag har alltid vetat att jag vill jobba med människor och i synnerhet barn. Min utbildning har gett mig den formella behörigheten och den teoretiska bakgrunden, men det är under min tid som daghemsföreståndare jag byggt upp mitt sätt att arbeta. Jag vågar ta tag i problem och jag vågar ta ställning och fatta beslut, även i svåra frågor, berättar hon.

Att barnfamiljer i Åbo har en fungerande vardag är en fråga som ligger Portnoj nära om hjärtat och hon ser det som oerhört givande att få vara delaktig i något som höjer livskvaliteten och underlättar vardagspusslet för många individer, både barn och vuxna.

– ”Eftis” är ett ord som för mig är förknippat med otaliga positiva associationer. Som förälder till ett barn i skolåldern vet jag av egen erfarenhet vilken stor betydelse ”eftis och ”morris” har för familjernas vardag. Tänk vad många barn som skulle sitta ensamma på eftermiddagarna och morgnarna och hur många fler stressade vuxna vi skulle ha utan denna typ av verksamhet, säger hon.

Eftis” är ett ord som för mig är förknippat med otaliga positiva associationer.

Portnoj berättar att hon stortrivs i sin roll och säger sig ha den typ av jobb hon alltid velat ha. Hon erkänner att hon gillar processer och att få se bitar falla på plats. Att temat dessutom gäller en hjärtefråga gör saken ännu bättre.

– Jag har verkligen mitt drömjobb. Jag har dessutom stöttande chefer och ett bra team. Jag får arbeta med frågor jag brinner för och jag gör det till 110%, förklarar hon.

Morgon- och eftermiddagsverksamheten är riktad till elever i årskurs ett och två, samt till elever på alla årskurser inom specialundervisningen. Grunderna för morgon- och eftermiddagsverksamheten är givna av utbildningsstyrelsen. Utgångspunkten är en högklassig och heltäckande verksamhet för skolelever inom hela Åbo stad.  I Åbo ordnas och koordineras verksamheten av stadens bildningssektor. Den förverkligas både av Åbo stad och av utomstående serviceproducenter. Verksamheten leds av yrkesutbildade handledare och ordnas i skolan, i skolans närhet, i lokaler ägda av Åbo stad, församlingar eller andra organisationer.

En kortare version av denna artikel finns även publicerad i Turkuposti, Åboposten 4/2019.