Årets tema för Ekumenisk jul är ”Så ingen blir ensam”, och tankarna riktas i synnerhet till de äldres ensamhet. Det humanitära budskapet utlyses 11.12 i Åbo domkyrka, och som budbärare har man bjudit in företagaren och konstnären Aira Samulin.

Info:

  • Ekumenisk jul i Åbo onsdag 11.12.2019 kl. 18, Åbo domkyrka
  • Tillställningen spelas in, så det lönar sig att vara på plats senast kl. 17.40. Programmet sänds i Yle TV1 på julafton cirka en timme innan julfreden utlyses.

Fritt inträde. Välkommen!

Aira Samulin är inte bara känd för sin positiva inställning till livet, utan är också känd samhällsdebattör och har ofta lyft fram teman som har med seniorer och åldrande att göra. I år har det gått 80 år sedan vinterkriget bröt ut. I sitt humanitära budskap lyfter Samulin fram ödet som gick krigsveteraner, krigsänkor, lottor och krigsbarn till mötes, och påminner om var och ens rätt till en human ålderdom.

- Ta makten över din ålderdom, då du vet vad du vill. Sen när du inte längre vet, kommer andra att bestämma för dig, säger Aira Samulin. - Man borde satsa på hemmaboende istället för avdelningsplatser, och det finns också sätt att åtgärda ensamheten, fortsätter hon.

För kvällens musik svarar baritonen Waltteri Torikka och Åbo filharmoniska orkester med Petri Pekkanen som dirigent, Chorus Cathedralis Aboensis under ledning av Märt Krell, organist Markku Hietaharju samt kantor Jukka Pietilä.

Den ekumeniska julen i Åbo hålls redan för 26:e gången, och tillställningen för samman kyrkosamfunden som framför sin gemensamma ekumeniska fredsvädjan. I år framförs fredsvädjan av ärkebiskop Tapio Luoma, evangelisk-lutherska kyrkan i Finland, ärkebiskop Leo, ortodoxa kyrkan i Finland, stiftsadministrator för Helsingfors katolska stift, fader Marco Pasinato, samt ordförande för Finlands frikristliga råd, pastor Jori Brander, Finlands Metodistkyrka.

- Ekumenisk jul är en speciell tillställning, eftersom den samlar kristna för att tillsammans fira Frälsarens födelse och för att föra vidare julens goda budskap. Julen påminner oss om vår uppgift att hållas nära varandra och ta hand om varandra, säger ärkebiskop Tapio Luoma.

Kollekten som tas upp under allsången doneras till Frälsningsarméns kampanj Hjälp Människan.

kynttilat_1600_esko_keski-oja.jpg
Kuva: Esko Keski-Oja

 

Nyckelord: