Alla Åbobor under 25 år har rätt till ett mera omfattande avgiftsfritt skydd mot graviditet fr.o.m. måndagen den 2.12.2019. Samma dag öppnas tidsbeställningen till de verksamhetsställen som erbjuder avgiftsfria preventivmedel.

Avgiftsfria preventivmedel enligt verksamhetsställe fr.o.m. 2.12.2019:

Preventivrådgivningen

  • alla under 25-åringar

Polikliniken för barn och unga

  • under 18-åringar

Studerandehälsovården

  • studeranden (andra stadiet och YHS)

Skolhälsovården

  • grundskoleelever
  • enbart rådgivning och handledning, polikliniken för barn och unga och preventivrådgivning har hand om elever som börjar använda preventivmedel och uppföljningen av dessa.

Hälsorådgivningen Milli

  • Millis kunder oberoende av ålder (spiral eller p-stav)

Avgiftsfria preventivmedel som erbjuds av Åbo stad:

  • p-piller, p-ring eller -plåster för ett år då man ansöker om preventivmedel för första gången.
  • spiral eller p-stav (gäller också kunder inom missbrukavården oberoende av ålder och påbörjandet av preventivmedel inom 3 månader efter abort).
  • kondomer finns till buds för alla personer under 25 år oberoende av kön.

Då en person under 25 år för första gånger börjar använda skydd mot graviditet kan hon få ett hormonellt preventivmedel (p-piller, p-plåster eller p-ring) avgiftsfritt för sammanlagt ett år, dock högst tills hon fyller 25 år. 

Om kunden väljer ett långverkande preventivmedel (hormon- eller kopparspiral, p-stav) får hon den avgiftsfritt oberoende om hon använt preventivmedel tidigare.   

Om man väljer spiral eller p-stav som första preventivmedel får man inte längre p-piller avgiftsfritt. Kondomer finns till buds på de verksamhetsställen som också erbjuder avgiftsfria preventivmedel.

Rådgivningen i anslutning sexualhälsa och valet av preventivmedel är också en central del av verksamheten. 

Man förbereder på en större kundmängd genom att bl.a. flytta preventivrådgivningen till större mottagningsutrymmen och genom att anställa ny personal. 

Tidsbeställningen för att få det avgiftsfria preventivmedlet börjar den 2.12.2019. Det går inte att beställa tid på förhand till december.

I motsats till  den felaktiga information som fanns i Åboposten 4/2019, erbjuder Åbo stad inte avgiftsfria preventivmedel till studerande under 25 år som är skrivna i annan kommun än Åbo.