Köpmansgatan stängs av för all trafik vid Köpmansgatan 9a från och med måndag 25.11. Vägen hålls stängd vardagar kl. 7–19, medan det byggs en så kallad byggplatsbro på området. Bron kommer att fungera som byggplatsens serviceförbindelse och utrymningsväg, samt som tillgänglig gångled för den lätta trafiken.

Under brobygget kommer man in till Nordeas lokaler endast från Universitetsgatans sida. Från Eriksgatans sida kommer man in till kvarterets andra lokaler, bland annat till Wiklund och övriga företag vid ljusgården.

En trafikdirigent och vägskyltar informerar om den ändrade gångleden på plats.

För att torgparkeringens bygge skall framskrida behövs en byggplatsbro av många orsaker. Brokonstruktionen kommer att byggas på den nuvarande marknivån, och den kommer att fungera som en tillgänglig gångled för den lätta trafiken, fungerande serviceförbindelse samt utrymningsväg.

Betydande bullerstörningar

Byggarbetet för bron inleds på måndag och uppskattas hålla på i tre veckor. Byggplatsbrons område är på cirka tio meters avstånd från Köpmansgatans fastighet, och pålningen som krävs för brokonstruktionen kommer tidvis att orsaka avsevärt buller.

– Vi beklagar besväret och bullerstörningen som orsakas av bygget. Vi använder oss av alla knep för att minimera störningar. I pålningsmaskinen används extra inkapsling för att dämpa ljudet, och arbetsskedet som orsakar störande ljud kommer utföras så snabbt som möjligt, säger Skanskas ansvarig arbetsledare Pasi Mäkinen.

Nyckelord: