På adressen varaamo.turku.fi kan vem som helst boka Åbo huvudbiblioteks gratis utrymmen, utrustning och tjänster från och med 25.11. I fortsättningen centreras samtliga bokningstjänster inom Åbo stad till Varaamo. Tack vare centreringen är bokningsprocessen likadan oberoende vilken tjänst man bokar.

Spetsprojektet Smart and Wise Turku genomför Åbos stadsstrategi 2029.

I spetsprojektet förenas målet för kolneutralitet och konceptet Smart City.  Konceptet skapar nya verksamhetsmodeller och lösningar som utnyttjar digitalisering och data. Genom modellerna förbättrar man stadsbornas välfärd och ökar stadens livskraft.

Projektet består av sex insatsområden: Hantering av kundrelationer och tjänster, Kolneutralitet och resursklokhet, Stadsplanering, Trafik och mobilitet, Förebyggande av utslagning samt Säkerhet.

Smart and Wise Turku

Varaamo tas först i bruk för bokning av huvudbibliotekets avgiftsfria utrymmen och utrustning. I bokningstjänsten kan du från och med 25.11 smidigt boka 3D-printer, mikrofilmsläsare, ett musikrum eller spel- och grupprummet vid ungdomsavdelningen Stoori. Du kan följa upp bokningsläget utan att logga in, men själva bokningen kräver inloggning.

Identifieringen sker via Tunnistamo, som samlar ihop alla identifieringsalternativ inom stadens tjänster. Som alternativ kan man välja inloggning med Vaski-bibliotekens bibliotekskort, Befolkningsregistrets nationella Suomi.fi-identifiering eller AD-identifieringen som används av anställda vid Åbo stad.

Under nästa år kommer stadens avgiftsbelagda tjänster, utrymmen och utrustning också att överföras till Varaamo. Då kan man boka till exempel mötes- och arbetsutrymmen på nätet. I framtiden kommer även företag och samfund kunna erbjuda sina motsvarande tjänster eller stödtjänster i Varaamo.

Du kan också boka en 3D-printer via Varaamo.

Ett samarbete städer emellan

Varaamo ja Tunnistamo perustuvat Helsingin rakentamalle avoimen lähdekoodin toteutukselle. Som en del av utvecklingssamarbetet har Åbo jobbat vidare med koden och gjort tjänsten tillgänglig. Programmeringen har gjorts av läroavtalskodare från Digipoint-teamet vid Åbo stads servicecentral för sysselsättning. Digipoint-teamet har fått handledning av Åbo yrkesinstituts enhet för ICT- och mediabranschen.

Ibruktagandet av Varaamo och Tunnistamo är en del av utvecklingsarbetet för hantering av kundrelationer och tjänster, vilket görs inom stadens spetsprojekt Smart and Wise Turku.

varaamo.turku.fi