På grund av JHL:s strejk lönar det sig att packa med egen matsäck i Åbo stads daghem, grundskolor, gymnasier och delar av Åbo Yrkesinstitut medan strejk pågår. Strejken omfattar också andra funktioner inom staden och dess bolag.

Uppdaterad 27.11 kl. 16.30

JHL-strejkens påverkan inom Åbo stads bildningssektor 27.11

JHL:s strejk 27–29.11 har omfattande påverkan inom Åbo stads bildningssektor. Daghemmen fungerar begränsat och i skolor och daghem lönar det sig fortfarande att förbereda egen matsäck.

Enheternas öppettider inom Åbo stads småbarnspedagogik har förkortats avsevärt. Några enheter har stängts och verksamheten har koncentrerats till huvudenheten. Dessvärre har man inte kunnat ta emot alla barn på morgonen på grund av den lagstadgade kvoten för pedagoger och barn, och familjerna har organiserat sina barns dagvård på annat sätt i betydande utsträckning.

Parker, klubbar och öppna daghem fungerar mycket begränsat, endast några enheter håller öppet. En del av stadens för- och eftermiddagsverksamhets enheter är stängda.

Inom grundskoleundervisningen är Luolavuori skolas mindre klasser helt och hållet stängda.

Familjerna har underrättats om undantagsarrangemangen.

Mellanmålen fylls på vid behov

Skolor och daghem får påfyllning av mellanmål vid behov, på samma vis som under den förra strejken. Målet är ett så litet matsvinn som möjligt, så mellanmålstillbehör flyttas vid behov från en enhet till annan. Till den här strejken har man förberett med rejälare mellanmål än vid den föregående strejken. Skiftesdagvårdens måltider har levererats som normalt.

Måltiderna som serveras av Palmia Oy vid Åbo yrkesinstituts skolenheter på Nylandsvägen och Aningaisgatan serveras som vanligen, övriga är i strejk.

Gymnasiernas provvecka upphör idag och resten av veckan är normal skolgång. Mellanmålsserveringen berör också gymnasierna under resten av veckan.
 

Daghemmen och några skolor fungerar begränsat

Daghemmen eller morgon- och eftermiddagsverksamheten kan ta emot barn i ankomstordning enligt hur mycket personal som finns på plats. Vårdnadshavarna bör förbereda sig på att daghemmen begränsar sina öppettider och att barn tas emot enligt lagenliga kvoter. Bildningssektorn rekommenderar att de familjer som kan ordna sina barns dagvård på annat sätt, inte för sina barn till dagvården under strejkdagarna. Dagvårdsavgiften kompenseras för frånvarodagarna.

En stor del av skolgångsledarna är frånvarande. Luolavuori skolans små klasser har stängts av under strejken. Skolorna informerar vårdnadshavarna om saken omedelbart.

Effekterna av strejken i Föli-trafiken

Det förekommer omfattande trafikstörningar i linjerna 1, 3, 30, 36, 50, 51, 52, 52A, 53, 54, 55, 55A, 56, 58, 71, 73, 74 under 27-29.11. Orsaken är JHL:s strejk, som Åbo Stadstrafik Ab:s chaufförer deltar i. Fölis övriga trafik körs normalt. Följ med informationsgången: www.foli.fi/sv/strejk 

Förbered dig åter med matsäck

Skolorna, daghemmen och gymnasierna har fått mellanmål levererat, men det är osäkert hur de kommer serveras. Jämfört med förra strejken är det nu flera stödstrejker, en del av fackförbunden har uppmanat sina medlemmar att inte utföra andra yrkesgruppers arbeten, ens under exceptionella omständigheter. Arkeas tjänstemän åker runt i skolorna och daghemmen och hjälper till med serveringen av mellanmålen, men ledningens personal räcker tyvärr inte till alla skolor och daghem. Skolorna och daghemmen får vid behov också påfyllning av mellanmålen.

I skolor och daghem finns det mellanmål som staden och tjänsteleverantören bidragit med. Mellanmålsurvalet har uppdaterats sedan senast. I mellanmålen har man uppmärksammat följande specialdieter: mjölkfri, laktosfri, äggfri, svinköttfri och glutenfri diet samt lakto-ovovegetarisk och vegansk diet. Föräldrar ombeds att ändå för säkerhets skull packa med matsäck åt barn och skolelever. Den medhavda matsäcken bör stå sig väl i rumstemperatur, eftersom det inte finns möjlighet till kylskåpsförvaring eller uppvärmning. Endast för små barn kan man packa med en uppvärmbar barnmatsburk, som kan värmas upp i personalens utrymmen enligt förpackningens instruktioner. Det lönar sig inte att packa med något som lätt far illa. Matsäcken bör också markeras med eget namn och det uppmanas att undvika kraftigt allergiframkallande råvaror (t.ex. nötter).

Under strejkdagarna lönar det sig för skolelever och barn att äta en rejälare frukost än vanligt innan skoldagen eller dagvården. Eftersom det inte bjuds på någon varm måltid under dagen, utan den ersätts med mellanmål, kommer barnen och ungdomarna säkert vara hungrigare än vanligt på kvällen.

Vid småbarnspedagogikens enheter finns det reserverat engångskärl för strejktiden. Med tanke på den avvikande situationen uppmanas föräldrarna ändå utgå ifrån att man är tvungen att använda den egna matlådan. Dessutom lönar det sig att markera matlådan med eget namn, så att förväxlingar undviks.

Den normala småbarnspedagogikens (ej kvälls- och skiftesvård) morgonmål, lunch och mellanmål ersätts med mellanmål som tas med hemifrån eller som serveras vid enheten. Skiftesdagvårdens (hela enheten) matservice levereras normalt med hjälp av Arkeas anställda som är i arbete.

Åbo yrkesinstituts enheter i Peltola och på Klockringaregatan kommer inte ha någon måltidsservering under strejken, men man har kommit överens med utbildninscheferna om mellanmålsservering som kommer finnas i matsalarna (produceras av Arkea). I Lastgatans, Kullegränds och Lemminkäinengatans skolenheter ordnas måltidsservicen med mellanmålsservering, ifall strejken omfattar Åbo yrkesinstituts måltidsservicepersonal (produceras av Åbo yrkesinstitut). Tjänsteleverantören vid Nylandsgatans och Aningaisgatans skolenheter utreder situationen och vi informerar om saken så fort helheten är utredd (produceras av Palmia).

Strejken påverkar livsmedelsleveranserna avsevärt, så det kommer att uppstå ändringar i matlistorna både före och efter strejken. Tjänsteleverantören informerar vardera enhet om ändringarna i matlistorna.