Förbundet för den offentliga sektorn och välfärdsområdenas (JHL) och Offentliga och privata sektorns funktionärsförbundets (Jyty) upphör idag 29.11 kl. 24.00. Det kan förekomma undantagsarrangemang i Åbo stads tjänster under veckoslutet och under nästa vecka.

JHL:s strejk

Förbundet för den offentliga sektorn och välfärdsområdena JHL utlyste en strejk 6.11-8.11.2019 som ett svar på Arkeas beslut att övergå till de allmänna kollektivavtalen för fastighetsskötsel-, städnings- och matservicebranschen.

Arkea bjöd in Förbundet för den offentliga sektorn och välfärdsområdena (JHL) och Offentliga och privata sektorns funktionärsförbund (Jyty) till förhandlingar om ett eventuellt lokalt avtal. Förhandlingarna ledde ändå inte till något resultat 12.11.2019.

JHL meddelade 26.11 att de inleder en strejk från och med 27.11 kl. 00.00.

Strejkens påverkan i Åbo

Den upphörande strejken berörde nästan 20 000 barn och unga samt 150 verksamhetsenheter i Åbo, och strejken påverkade även många andra av stadens funktioner, såsom kollektivtrafiken, biblioteken, ungdomslokalerna och motionsställens öppettider.

Åbo stad beklagar besväret som strejken orsakat invånare och kunder.

Skolor och daghem

Det kommer att ske ändringar i matlistorna vid Åbo stads skolor och daghem nästa vecka. Arkea informerar närmare om ändringarna i skolorna och daghemmen.

Åbo stads småbarnspedagogikenheter återgår till normal vardag direkt när strejken upphört.

Läs mer: JHL:s strejk påverkar matservicen i daghem och skolor - Daghemmen fungerar begränsat 27–29.11. Uppdaterad 27.11 kl. 16.30.

Fölis trafik

Strejken synsi Föli-trafiken ännu under natten mellan fredag och lördag: nattlinje 36 körs ej. Trafiken återgår till det normala på lördag morgon.

Läs den senaste informationen: Effekterna av strejken i Föli-trafiken 27-29.11

Förebyggande av halka

Strejken upphör på fredag vid midnatt, men leverantören är i beredskap att påbörja förebyggande åtgärder för halka redan under fredagskvällen på Åbo stads allmänna områden. Man förbereder också för eventuell plogning.

Bibliotekstjänster

Transporterna mellan biblioteken har varit stillastående under strejken och deras uppackning inleds nästa vecka. På grund av detta har man förlängt upphämtningstiden för reserverat material. Hanteringen av nytt material har också fördröjts. Det förekommer på stadsbibliotekets alla verksamhetsställen, men situationen normaliseras under nästa vecka.

Läs mer: Begränsade öppettider och tjänster i biblioteken 27-29.11 pga. JHL:s strejk

Motionstjänster

Från och med lördag morgon återgår man till normala öppettider och grupptimmar vid motionsställena. Nivån på städning och fastighetsskötsel o.d. tjänster kan till en början vara sämre. Simhallsturerna vid Patis områdesgård har ställts in ända fram till måndag 2.12 kl. 10.

Läs mer: JHL:n lakon vaikutukset Turun liikuntapalveluihin (på finska)

Social- och hälsovårdstjänster

Det har beställts extra städning till Tallbackens hälsovårdsstationer, rådgivningar och munhälsovård, så att utrymmena är rengjorda inför måndag.

Äldrevårdstjänster och rehabilitering

Grupptransporter inom äldrevårdstjänster och rehabilitering kan inte erbjudas 27-29.11. Man kan inte ta emot nya beställningar för patienttransporter under resten av veckan, men de skjutsar som beställts på förhand strävar man efter att sköta. Alla rekreationsresetransporter har ställts in.

Läs mer: JHL-strejken påverkar grupptransporter inom äldrevårdstjänster och rehabilitering (på finska)

Arkeas och Kaareas tjänster

Även Arkeas och Kaareas städnings- och fastighetsskötselarbeten återgår till normal nivå under början av veckan. Arbeten som inte har utförts under strejken kommer att skötas under kommande vardagar.

Läs mer: JHL:n ja Jytyn työtaistelun vaikutukset Arkean palveluihin (på finska)

Stadens och dess bolags övriga tjänster

Strejken påverkar också tjänster inom andra bolag som ägs av staden. Till exempel Åbo hamns underhålls- och elarbetare samt en stor del av nätverkspersonalen vid Åbo Vattenförsörjning deltar i strejken. Läs bolagens meddelanden om strejken: 

Informationen uppdateras.