Strejken drabbar bl.a. ungdomstjänsternas kundservice som finns i Vimma. Dessutom är samtliga ungdomslokaler samt ungdomsverkstaden Fendari stängda. Vimmas öppna konst- och julverkstäder ställs in under strejkdagarna.

Ungdomslokalen Huudi i Hallis håller öppet på onsdagen och torsdagen. I Kråkkärret ordnas det verksamhet för barn tillsammans med Niilo Orava, som det meddelats om på förhand. Äventyrsparken, Skejthallen Cube, Aura Bryggeri och Ung i Åbo/Ohjaamo har öppet som vanligt.

JHL:s strejk inleds 27.11 klockan 00.00. och upphör 29.11 klockan 24.00.