Trädet som uppfyller de strikta kriterierna för stadens främsta gran hittades i år från Masku. Granen är 22 meter hög och 43 år gammal. Granens ljus tänds på lördag 30.11 kl. 16.

I år har domkyrkans julgran donerats av Erja Laiho från Masku. Granen som stack ut bland kandidaterna är 43 år gammal. Trädet är 22 meter högt och väger 3500 kg. Diametern på julgranens stam är 68 cm.

Någon lämplig gran för ändamålet har inte hittats i stadens egna skogar på länge, så staden är beroende av donationer från privatpersoner. Det kommer in förslag på granar under hela året, totalt cirka 15–20 kandidater varje år.

Granen och upphämtningsplatsen har strikta kriterier

Domkyrkans julgran har noggranna krav på utseende och mått. Den måste vara minst 22 meter hög men inte mer än 26 meter, eftersom en längre gran inte går att transportera i stadens korsningar. Dessutom måste trädet vara jämngrenat, yvigt och helst djupt mörkgrönt till färgen.

Byggplatschef Timo Kajava från Kuntec Oy granskar alla eventuellt lämpliga granar vartefter förslagen kommer in. Det slutliga valet görs på sensommaren, då man ännu kan försäkra sig om barrens kondition.

- Efter stormar är det alltid fler som tar kontakt, då folk befarar att deras gårdsgranar ska välta, berättar Kajava.

Granens växtplats och transportrutt bör också vara lämpliga. Lyftkranen måste kunna ta sig tillräckligt nära granen, så att trädet kan lyftas på lastbilssläpet. Det får inte vara för tvära kurvor, lågt hängande luftledningar och inte heller några andra hinder längs granens transportrutt. Årstiden inverkar också på valet av transportrutt.

- Vägen måste vara hållbar och i gott skick, eftersom granens transport inträffar under den värsta menförestiden och vägarna är mjuka efter höstens regn, konstaterar Kajava.

Skogshuggare Jyri Heinonen har skalat av granstammen innan trädet fälls. Bild: Marjo Kastu, Kuntec Oy

Granens upphämtning och resning är ett professionellt samarbete

Ett stort gäng proffs från olika branscher deltar i granens upphämtning och arbetet inleds redan innan gryningen. Lyftkranen och lastbilssläpet förs på plats och samtidigt ser en skogshuggare till att granstammen formas till en passande storlek: gropen som agerar julgransfot är 75 cm bred och 180 cm djup.

Två arborister klättrar upp i trädets topp för att fästa en rundsling i lyftkranens krok, varefter skogshuggaren sågar loss trädet. Samtidigt sågar man av två skivor av stammen, varav en lämnas till donatorn och en till Åbo stad. När granen sedan lyfts ovanpå lastbilssläpet, mäter lyftkranen trädets exakta vikt.

Arborist Viivi Paasonen klättrar upp i granstammen för att fästa linorna. Bild: Marjo Kastu, Kuntec Oy

För transporten binder man granens bredaste och högsta grenar närmare trädstammen, så att transportens storlek inte överstiger tillåtna begränsningar. Dessutom behövs poliser och trafikdirigerare längs färden för att säkra grantransporten från upphämtningsplatsen till domkyrkan.

Om julgranens grenar skulle råka gå av under transporten, så fixas skadorna dagen efter resningen samtidigt som man installerar miljövänliga ledlampor i granen. I år är det totalt 720 lampor i granen och de tänds på lördag 30.11 klockan 16.

Under den tid som granen står framför kyrkan till stadsbornas glädje, så granskas granens förtöjningar och stöd veckovis och alltid efter hårda vindar.

På tjugondag Knut välts granen, och om donatorn själv så önskar, förs trädstammen nedsågad i tre meters bitar tillbaka till donatorn.

Julgranens ålder räknas ut med hjälp av stammens årsringar. Bild: Marjo Kastu, Kuntec Oy

 

Nyckelord: