Åbo stad har beviljats drygt en miljon euro för utvecklingen av nationell digital bedömning av servicebehov tillsammans med de övriga kommunerna i Egentliga Finland och Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt.

Syftet med finansieringen är att skapa en permanent digital bedömningsmodell för behovet av servicehandledning och service i kommunerna i Egentliga Finland. På området har man tidigare utvecklat en motsvarande koncentrerad modell inom äldreomsorgen i projektet KoPAssi, som fortsätter i Åbo stad redan nu som en del av spetsprojektet Smart and Wise Turku. Med den nu erhållna finansieringen ska man utvidga den väl beprövade tjänsten www.asiakasneuvonta.fi förutom till social- och hälsovårdstjänsterna även till kommunens övriga verksamhet.

- Servicehandledning görs även i fortsättningen traditionellt vid kundtjänsten. Detta arbete vill man emellertid förnya och modernisera för att motsvara dagens behov. I fortsättningen ska servicehandledning av kunder och bedömningen av servicebehovet även göras på distans, berättar Antti Parpo, förändringsdirektör vid Åbo stad.

Fungerande elektronisk servicehandledning erbjuder kunderna en snabb och enkel väg till de rätta tjänsterna och minskar onödiga besök vid olika servicepunkter. Genom en snabb förundersökning kan man betjäna kunden i tid innan ett tyngre och därigenom dyrare servicebehov uppstår.

Elektronisk servicehandledning minskar som ny tjänst ojämlikheten bland kommuninvånarna i hela landskapet när tjänsten erbjuds snabbare, enhetligare och mer exakt som lättillgänglig mobiltjänst.

- Vårt gemensamma mål är att kunden är på rätt plats vid rätt tid. Därför är det bra att planera och lösa saker och ting tillsammans med olika aktörer inom hela landskapet, säger Mikko Pakarinen, social- och hälsovårdsdirektör vid S:t Karins stad.

Utvecklingen av servicehandledningen inleds i början av år 2020 och förväntas bli färdig under år 2021. Arbetet utförs som ett tätt samarbete mellan kommunerna och resultaten utvidgas till hela Egentliga Finland.

- Till exempel FPA, Skatteverket och polisen har under de senaste åren gjort sina tjänster mer lättanvända och smidiga. Nu har vi samma mål inom Egentliga Finlands social- och hälsovårdstjänster, säger Anna Arola-Järvi, utvecklingsdirektör vid Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt.

Statligt understöd har beviljats för projekt som främjar digitaliseringen och som förnyar kommunernas arbetsformer och serviceprocesser samt förbättrar deras kvalitet och effektivitet, och genom vilka det är möjligt att uppnå kostnadsbesparingar. Syftet är också att främja förverkligandet av nationella strategiska mål kopplade till digitalisering på ett kommuninriktat sätt samt uppmuntra kommuner till samarbete.