"Masken" i Kuppis öppnas på måndag 2.12 kl. 16.

Skridskobanan "Masken" i Kuppis öppnas på måndag 2.12 kl. 16. Skridskomasken i Kuppis är öppen utom när den underhålls och spolas. Skridskoåkning på banan är av säkerhetsskäl förbjudet under tiden underhållsarbetet sker från måndag till fredag kl. 7–8.30, 13–13.30, 16.30–17 och 19–19.30 samt på veckosluten kl. 8–9.30, 12–12.30 och 15–15.30. Vid behov kan underhåll också utföras under andra tider.

– Vi önskar att alla skridskoåkare skulle förstå att man inte kan skrinna på banan medan en traktor kör på den. Om skridskoåkarna inte flyttar sig från banan då den underhålls, låter vi bli att underhålla banan, berättar idrottsplatsmästaren Jukka Virtanen.

Skridskomasken i Kuppis är enkelriktad

Av säkerhetsskäl är det endast tillåtet att åka skridskor i den riktning som anges på banan. Det är förbjudet att gå med skor på banan och att använda stavar och klubbor på den. Banan får användas avgiftsfritt.

Uthyrningen av skridskor i Kuppis öppnas 6.12. kl. 12.30–18. Tjänsten håller öppet på måndag, onsdag och fredag kl. 17–20 och på veckosluten kl. 10–18. Skridskouthyrningen är stängd vid regn.

Nyckelord: