Då självständighetsdagen närmar sig, har Republikens president i vanlig ordning premierat meriterade finländare med ordenstecken.

Bland mottagarna finns bland andra Centerns riksdagsledamot och Åbo stadsfullmäktigemedlem Annika Saarikko, som beviljades Finlands Vita Ros kommendörstecken. Åbo stads långvariga namnkommitéordförande Christer Hummelstedt samt riksdagsledamot och stadsfullmäktigeledamot Eeva-Johanna Eloranta beviljades båda två Finlands Lejon ordens riddartecken av I klass.

Annika Saarikko valdes in till riksdagen första gången i valet år 2011. Hon utnämndes till vetenskaps- och kulturminister i Rinnes regering i juni 2019. På grund av kommande tillökning i familjen lämnade hon sin ministerpost i augusti 2019. Hon ämnar återgå till posten i augusti 2020. Hon har tidigare fungerat som familje- och omsorgsminister år 2017.

Filosofie licentiat Christer Hummelstedt har gjort en exceptionellt förtjänstfull och lång arbetskarriär inom namnplanering och relaterad forskning i Åbo. Hummelstedt har varit medlem i Åbo namnkommitté sedan år 1973 och fungerat som kommitténs ordförande sedan år 1977.

Hummelstedt har fungerat som suppleant i Åbo stadsstyrelse åren 1977 - 1992 och 1997 - 2007 samt som andra vice ordförande 1993 - 1997.

Eeva-Johanna Eloranta är riksdagsledamot och stadsfullmäktigeledamot från Åbo. Hon valdes in som SDP:s riksdagsledamot för första gången i riksdagsvalet år 2011, och åter under valen år 2015 och 2019 från Egentliga Finlands valkrets.

Hon har varit fullmäktigeledamot i Åbo sedan år 2009 och varit medlem i Egentliga Finlands landskapsstyrelse sedan år 2017. Eloranta har en magisterexamen i både filosofi och statskunskap.

Totalt tilldelades 3568 stycken förtjänsttecken.

Samtliga beviljade förtjänsttecken på Riddarordens sidor