I webbtjänsten Kerro kantasi har stadsborna möjlighet att bolla idéer kring bevarandet av Östersjön samt rösta om förbättringar av motionsställen och hundparker. Man kan påverka 2–15.12 på adressen kerrokantasi.turku.fi

Nu efterlyses förslag bland Åbos invånare gällande Östersjöutmaningen: hurudana metoder kunde användas för att skydda Östersjön? Genom att bolla Östersjöidéer kan invånarna bilda en uppfattning om den delaktiga budgeteringen, som körs igång på våren 2020.

I webbtjänsten kan man dessutom rösta om reparationer vid fem stycken motionsställen samt om förbättrandet av de existerande hundparkerna. De förslag som samlat mest röster kommer att genomföras. Röstningen sker i Kerro kantasi -tjänsten, vart man loggar in med sitt bibliotekskort.

Invånarnas förslag för skyddandet av Östersjön

För bevaringen av Östersjön efterlyser man nu ómfattande förslag gällande förbättrande och skyddande av Åboregionens vatten. Förslagen förverkligas i samarbete med Östersjöutmaningen.

Förslagen bör vara genomförbara år 2020, och deras kostnader får inte överstiga 50 000 euro. I förslagen bör man beakta Östersjöutmaningens värderingar: ett rent, produktivt och gemensamt hav.

Upprustning av motionsställen

Invånarna kan rösta bland fem förbättringsförslag vid olika motionsställen. De mest populära kommer att genomföras. Röstningsalternativen är:

 1. Ekvalla simstrand: En ny tillgänglig lekplatshelhet till simstranden.
 2. Hirvensalon skidcenter: Partiell renovering och uppdatering av skidcentrets ellinjer och belysning.
 3. Tortinmäki motionsslinga (1,2km): upprustning av slingan.
 4. Vasaramäki skolas plan (Turjaparkens plan): Borttagning av det gamla konstgräsmattan och ibruktagning av en ny återvinningskonstgräsmatta.
 5. Överbyparkens (Hirvensalo) idrottsplan och skejtområde: ny asfaltering och en ny rink.

Förbättring av hundparkerna

Invånarna får välja bland reparationer som genomförs i hundparkerna för totalt 75 000 euro. Följande sex förslag är med i omröstningen:

 1. Kuppis: belysning 25 000 €
 2. Nunneberget: belysning 25 000 €
 3. Storheikkilä: belysning 25 000 €
 4. Karhunojavägen: belysning 25 000 €
 5. Oxhagen: mellanstaket för att skilja åt små och stora hundar 50 000 €
 6. Storheikkilä: mellanstaket för att skilja åt små och stora hundar 50 000 €