I augusti 2020 när skolåret börjar inleds även morgon- och eftermiddagsverksamheten för elever inom den grundläggande undervisningen. Till verksamheten ansöker man via Wilma -programmet tills 31.3.2020.

I augusti 2020 när skolåret börjar inleds även morgon- och eftermiddagsverksamheten för elever inom den grundläggande undervisningen. Till verksamheten ansöker man via Wilma -programmet. Ansökningstiden för blivande skolelever är 16.12.2019-12.1.2020 och 16.3.2019 - 31.3.2019. För andra årskurser är ansökningstiden 16.12.2019-31.3.2020.

Morgon- och eftermiddagsverksamheten är riktad till elever i årskurs 1 och 2 samt till elever på alla årskurser inom specialundervisningen. Grunderna för morgon- och eftermiddagsverksamheten är givna av utbildningsstyrelsen. Utgångspunkten är en högklassig och heltäckande eftermiddagsverksamhet för skolelever inom hela Åbo stad. 

I Åbo ordnas och koordineras verksamheten av stadens bildningssektor. Verksamheten förverkligas både av Åbo stad och av olika serviceproducenter. Yrkesutbildade handledare leder verksamheten. Eftermiddagsverksamheten ordnas i skolan eller i skolans närhet i lokaler ägda av Åbo stad, församlingar eller andra organisationer. Eftermiddagsverksamheten har som målsättning att stöda samarbetet mellan hem och skola samt att förebygga utslagning och öka barnets delaktighet. För deltagandet i verksamheten uppbärs en avgift.

En eftermiddagsverksamhetsplats ansöker man om för ett läsår i taget. Till verksamheten söker man via Wilma-programmet, https://wilma.turku.fi. Beslutet om eftermiddagsverksamhet tilldelas vårdnadshavarna elektroniskt i Wilma -programmet inom majmånad.   

Ytterligare information:
www.turku.fi/ippe

må – fre kl. 9.00 – 11:30

02-262 5602

aamujailtapaivatoiminta@turku.fi