Åbo stads kulturnämnd beviljade Aboa-stipendiet till danskonstnär Maria Nurmela i sitt möte onsdag 11.12.2019. Det ettåriga arbetsstipendiet för 2020 är 20 800,44 euro .

Aboa-stipendiet

  • Ettårigt arbetsstipendium, som är 20 800,44 euro för år 2020.
  • Stipendiet söktes av totalt åtta konstnärer innan ansökningsdeadlinen 31.10.2019.
  • Aboa-stipendiet

Kulturnämnden konstaterar i sin motivering att danskonstnär Maria Nurmela är en aktiv yrkesdanskonstnär såväl lokalt som nationellt och internationellt. Nurmela utvecklar danskonstens fält i Åbo. Nurmela skapar föreställningar, producerar, dansar, gör koreografier och undervisar. Det tvärkonstnärliga samarbetet visar Nurmelas förmåga att förnya sig samt mod att prova på olika slags arbetssätt. Nurmelas föreställningar kännetecknas av ett starkt engagerande av publiken, till exempel i The Days som uppfördes även i Åbo hösten 2019 och Susurrus som äger rum år 2020.

Verkstäder 

Under nästa år fokuserar Nurmela på sitt konstnärliga arbete på heltid med hjälp av Aboa-stipendiet. Hennes arbetsplan för år 2020 består av fyra helheter. Nurmelas The Days är nutidsdans producerat på ett nytt sätt, som grundar sig på improvisation. Inom The Days-projektet förverkligar Nurmela seniorverkstäder samt dans- och ljusverkstäder för spädbarn och småbarn.

Premiär för Susurrus i december 2020

Som sitt andra projekt producerar Nurmela Susurrus-verket, där hon också fungerar som koregraf tillsammans med den australiensiska koreografen Renae Shadler. I verket diskuteras om ekologiskt tänk är en utmaning eller en möjlighet inom scenkonsten. Susurrus-föreställningens premiär i Åbo är i december 2020.

School for The Blind

Nurmelas tredje projekt är School for The Blind. I verket möts två konstnärer från olika kulturer. Verket livar upp konstfälten i bådas hemland. Verkets premiär hölls på International Dance Week Jerusalem -festivalen 10.12.2019, varefter verket turnerar i Israel och Finland under år 2020. Verkets Finlandspremiär hösten 2020 är preliminärt överenskommen med Barker-teatern i Åbo.

Samarbete med Key Ensemble

Som sin fjärde helhet under åren 2020-21 kommer Nurmela att regissera, koreografera samt producera projektet Pieni Tulitikkutyttö (arbetsnamn) tillsammans med yrkeskören Key Ensemble från Åbo. Detta immersiva och mångkonstnärliga verk kommer öppnas i en fabriksmiljö i Åbo år 2021.

Maria Nurmela (f.1978) är en danskonstnär från Åbo, som har utfört magisterstudier i danskonst vid Konstuniversitetet och tagit dansexamen vid Finska Nationaloperans Balettskola. Hon har uppmärksammats år 2008 som en av de mest framstående europeiska kvinnliga dansarna i den ansedda Balett/tanz-årsboken. Nurmela har verkat som dansare, instruktör och ledare för ett samfundsdansprojekt (2003-2017) i Tero Saarinen Company.

Bild: Maria Nurmela. Closer to the Wild Heart, 2016. Fotograf: Akseli Kaukoranta.