Åbo stadsbibliotek har gjort ett beslut att utvidga huvudbibliotekets öppettider år 2020. Den största förändringen i de utvidgade öppethållningstiderna är att huvudbiblioteket är stängt endast 11 dagar i året, då det tidigare rörde sig om 17 stängda dagar.

Huvudbiblioteks öppettider 2020:

  • må–fr kl. 9–20
  • lö–sö kl. 11–17

Huvudbiblioteket kommer i fortsättningen att vara öppet på trettondagen, påsklördagen, Kristi himmelsfärdsdagen, pingsten, allhelgonadagen och självständighetsdagen kl. 11–17.

- På dryga tio år har kundernas förväntningar beträffande servicens tillgänglighet förändrats, i takt med att samhället och tjänster fungerar i allt större omfattning under årets samtliga dagar, anger direktören för bibliotekstjänster, Rebekka Pilppula, som orsaker till beslutet.

Biblioteksutrymmets betydelse har förstärkts då samhällets ojämnlikhet ökat. Biblioteket är en diskrimineringsfri zon, där varje besökare är lika värd och välkommen. Särskilt i helgtider understryks värdet av ett fria och tillgängliga utrymmen och tjänster. I biblioteket kan man också då uppleva likvärdighet och social gemenskap.

Dessutom kommer öppethållningstiderna att förändras så att lördags-  och söndagsöppettider förenhetligas till kl. 11–17. Hittills har biblioteket på lördagar varit öppet kl. 10–16 och söndagar kl. 12–18.

Åbo huvudbiblioteks öppettider fr.o.m. 1.1.2020:

  • må–fr kl. 9–20
  • lö–sö kl. 11–17
  • trettondagen, påsklördagen, Kristi himmelsfärdsdagen, pingsten, allhelgonadagen och självständighetsdagen kl. 11–17
  • nyårsaftonen, skärtorsdagen, valborgsmässoaftonen, dagen före midsommarafton och dagen före julafton kl. 9–17
  • biblioteket är stängt under följande helger: nyårsdagen, långfredagen, påskdagen, annandag påsk, första maj, midsommaraftonen, midsommardagen, söndag efter midsommar, juldagen och annandag jul.
  • på julafton är biblioteket fortfarande frivilligt öppet. Det betyder att ställningstagande till öppethållning görs skilt för sig varje år.