Trätorgets närdistributionsstation CityHUB har fungerat som bas för logistiken i centrum under ett halvårs tid. Stationens inverkan syns redan nu i Åbo centrum som ett minskat antal distributionsbilar och en ökning i bilfria butiksärenden.

6Aika: Citylogistikens nya lösningar

CityHUB är citylogistiken nya lösningar -projektets pilotprov, som möjliggör lätta distributionsformers förverkligande i Åbo centrum.

Det är meningen att hålla tillbaka avgaser som uppkommer från leveranstrafiken, göra Åbo centrum mer trivsam och säker, samt minska distributionsbilarnas mängd i centrum.

citylogistiikka.fi (på finska)

DHL Express och Turun Osuuskauppa som är verksamma vid Trätorgets CityHUB-station har båda varit mycket nöjda med verksamheten.

- Våra erfarenheter är ytterst positiva, säger Janne Appel, operativ chef för DHL Express.

- CityHUB vid Trätorget har effektivt tjänat vår hämtnings- och distributionsverksamhet, och kunderna har också hittat och tagit väl emot hämtnings- och utskickningspunkten för Express-försändelser som finns där. Våra utvidgningsplaner för CityHUB med nya koncept är redan långt framskridna och säkerställs inom en snar framtid.

Cyklarna går på solenergi

Cykeldistributionen vid DHL Express har varit betydligt effektivare än distributionen med bil. Man har inte ödslat tid på att leta parkeringsplatser och man har kunnat utnyttja de lätta trafiklederna. Elen för distributionscyklarna produceras med solpaneler. Tack vare den nya verksamhetsmodellen är minskningen av koldioxidutsläppen uppskattningsvis cirka 3000 kg per år.

TOK:s tjänst "kauppakassi" har också fått en framgångsrik rivstart. Under de första månaderna flerdubblades användarantalet, trots att man knappt gjort någon marknadsföring alls. Människorna i området har tagit emot tjänsten väl. Man kan beställa produkter från Prismas breda utbud till CityHUB, och på så vis har den nya tjänsten understött bilfri handel.

CityHUB är en del av projektet Citylogistikens nya lösningar och spetsprojektarbetet Smart and Wise Turku. Via CityHUB har man fått mycket nyttig information och erfarenheter om funktionaliteten och möjligheterna för en distributionsstation i centrumområdet. På basen av erfarenheterna och den positiva feedbacken är det sannolikt att verksamheten enligt närdistributionsmodellen kommer att utvidgas då den lätta distributionen blir allt vanligare i städers centrumområden.