För utvecklingen av Slottsuddens område arrangeras en internationell idétävling 9.1-28.5.2020.* I den öppna tävlingen söker man idéer för en övergripande utveckling av Slottsuddens område, som täcker Åbo slotts omgivning och den västra stranden vid Aura ås mynning.

Tävlingens startskott

  • Tävlingsprogrammet publiceras 9.1.2020 på webbplatsen turku.fi/linnanniemi (på finska och engelska).
  • För intresserade ordnas ett öppet tävlingsseminarium 22.1.2020 klockan 9.30-12.00 i Bryggmansalen i Åbo slott.
  • Tävlingen arrangeras av Åbo stad i samarbete med Finlands Arkitektförbund rf. SAFA och Finlands landskapsarkitektförbund MARK.

Slottsuddens unika historia och närheten till havet är betydande faktorer för områdets uppbyggning och stadsutrymmens planering. Det framtida Slottsudden är ett centrum för stadskultur året om, där man kan samtidigt uppleva historian, havet och världens vackraste skärgård.

- Jag önskar att vi med hjälp av tävlingen får ihop ett så mångsidigt utbud alternativ som möjligt för framtiden. På basen av alternativen är det sedan lätt att skapa diskussion med stadsborna, beskriver stadsplaneringsdirektör Timo Hintsanen.

Genomförandet av de utstakade visionerna för Slottsudden som en stadsoas ökar dragningskraften för Åbo stad och dess havskustområden för såväl invånare som företag och resenärer. Åbo slott, Forum Marinum och det kommande museet för historia och framtid spelar centrala roller i områdets utveckling.

Åbo stadsstyrelse beslöt 19.12.2019 att utlysa en idétävling för Slottsudden. Tidigare i maj beslutade man att Historiska museet kommer att utplaceras på området. I Slottsuddens näromgivning ligger också terminalområdet Ferry Terminal Turku, vars detaljplanering inleddes i juni 2019 och vars behov beaktas i planeringen av Slottsudden.

Ett värdigt genomförande för en unik plats

I bedömningen av tävlingsbidragen beaktas bland annat förslagens stadsbildligt och arkitektoniskt höga nivå, funktionell mångsidighet, principerna för hållbar utveckling och teknisk-ekonomisk genomförbarhet.

För idétävlingen har man utsett en priskommitté bestående av elva personer. Tävlingsbidragen som kommer in under våren kommer också läggas fram för allmänhetens påsyn, och för stadsborna att tycka till om.

Slottsuddens utvecklingsmål som presenterats för stadsstyrelsen baseras på innehållen i Åbos stadsstrategi och spetsprojektet för utvecklingen av centrum, samt på en omfattande dialog mellan områdets aktörer, intressenter och invånare.


*Tävlingstiden har förlängts. (24.3.2020)