På grund av den rådande coronasituationen arrangeras det inga presentationskvällar i januari 2021 i Åbo gymnasiums skolutrymmen. Varje gymnasium meddelar på sina hemsidor om möjliga infotillfällen på distans.
Nyckelord: