Bygget av torgparkeringen framskrider till Köpmansgatans och Universitetsgatans korsningsområde. Arbetet orsakar förändringar i gångbanorna.

Bygget av parkeringsanläggningen under Åbo salutorg framskrider till korsningen av Köpmansgatan och Universitetsgatan fr.o.m. 20.1. Arbetet orsakar förändringar i gångbanorna.

På Köpmansgatan hänvisas fotgängare till en täckt gångbana som går mellan byggnaderna och byggplatsen. Medan spåntningsarbetet pågår leds fotgängare förbi korsningen så att gångbanan inte ska behöva stängas helt och hållet i något skede.

På korsningsområdet utförs fr.o.m. 20.1 spåntning, pålning och finslipning av byggplatsbron. Spåntningen och pålningen orsakar buller vid Aktia-bankens hörn.

Gångbanorna organiseras dagligen enligt arbetena. Trafikdirigenter guidar fotgängare på plats.

Nyckelord: