Åbo stad erbjuder arbete för unga inom sina egna verksamhetsställen även kommande sommar. I år förverkligas arbetsplatser också på basen av ungdomarnas egna idéer. Det finns totalt 310 platser att ansöka. Åbo stöder ungas sysselsättning hos andra arbetsgivare genom att dela ut sommarjobbssedlar.

För årets sommarjobb anställs Åbounga födda 1.6.200231.5.2004 och som inte har sommarjobbat inom Åbo stads sektorer år 2019. Åbo stads ungdomstjänster ansvarar för ansökning och anställning.

Arbetet består av assisterande arbetsuppgifter inom stadens sektorer och tjänstesektorer och det krävs ingen tidigare erfarenhet av uppgifterna. Arbetsavtalen gäller för en månad och arbetet utförs huvudsakligen i juni och juli. Lönen för uppgifterna kommer vara ca. 800 euro/mån.

Platserna kan ansökas elektroniskt 319.2 i Kuntarekry-tjänsten. Länken till blanketten finns fr.o.m. ansökningstidens början på adressen www.turku.fi/sv/sommarjobb.

Bland alla lämpliga sökande lottar man fram 500 unga som får komma på intervjuer. Intervjuerna genomförs vecka 10, 11 och 12. De sökande informeras om valen under vecka 13 och 14.

I år erbjuds unga möjligheten att hitta på ett eget sommarjobb. De får alltså kläcka idéer om vad de skulle vilja arbeta med under sommaren vid Åbo stad. I idébollandet är det bra att vara kreativ och fantasifull till exempel utgående från sina egna hobbyer, intressen och färdigheter. Det lönar sig att koppla idén till någon praktisk arbetsuppgift som uppmuntrar eller gynnar stadsborna. Den egna sommarjobbsidén anges i ansökningsskedet. På basen av de ungas idéer eftersträvar man att förverkliga arbetsplatser för nästa sommar.

Sommarjobbssedeln uppmuntrar till att sysselsätta unga

Åbo stad stöder sysselsättningen av unga inte bara inom sina egna verksamhetsställen, utan också hos andra arbetsgivare.

Åbo servicecentral för sysselsättning delar ut totalt 300 stycken sommarjobbssedlar under våren för unga Åbobor födda åren 2002–2005. En sedel är värd 310 euro.

Sommarjobbssedeln betalas ut till arbetsgivaren retroaktivt för att ersätta en del av lönekostnaderna för den ungas arbete. Målet är att sänka arbetsgivarens tröskel att erbjuda sommarjobb för unga genom att ersätta en del av lönekostnaderna. Sedeln fås mot en avtalad arbetsplats.

Sommarjobbstips från de ungas eget evenemang

Från evenemanget Kesäduuniin? som ordnas av Ohjaamo för under 18-åringar kan man få tips för sommarjobbssökandet. Minimässan hålls tisdag 4.2 kl. 15–17 vid de ungas konst- och aktivitetshus Vimma, och med finns både stadens platser, sommarjobbssedlarna och en drös med andra instanser som erbjuder arbete för unga.
– Det lönar sig att utnyttja tillfället och fråga om allt möjligt på plats. Man kan till exempel fråga arbetsgivarna hurudan en bra arbetsansökan är och hur man borde förbereda sig inför en arbetsintervju, berättar Mari Mielonen, chef för informationstjänster.

Mielonen tipsar om att även organisationsaktörer finns med på evenemanget och en ny aktör för i år är Skatteförvaltningen, som berättar för de unga om bland annat skattekort och hur man skaffar dem.
– Unga personer är ivriga att söka sig till arbete, men på många ställen krävs myndig ålder för att komma in. Det finns ändå möjligheter att få arbete, uppmuntrar Mielonen.

Utöver sommarjobbsevenemanget erbjuder Åbo ungdomstjänster hjälp med sommarjobbsansökning.
– De ungas informations- och rådgivningstjänst Ung i Åbo erbjuder hjälp med CV:n och övrigt sommarjobbssökande som basservice från januari till maj, tillägger Mielonen. Man kan antingen boka en tid på förhand till Ung i Åbo, eller komma på besök under öppettiderna.

Mer information: