Tidigare skickade vi fakturan i början av månaden. I fortsättningen skickar vi fakturan i mitten av månaden. I och med ändringen förskjuts förfallodagen till slutet av månaden.