Hälsostationerna i Åbo tar den 2 mars i bruk ett gemensamt telefonnummer för tidsbeställning (02) 266 1130. Detta telefonnummer är i detta nu numret för tidsbeställning till hälsostationen Centrum.

Samtidigt tas Kyrkovägens, Tallbackens och Tallbackens svenskspråkiga, Runosbackens, Kråkkärrets hälsostationers samt S:t Marie och Mullivägens närserviceenheters telefonnummer för tidsbeställning ur bruk. Pansio hälsostation, vars verksamhet är utlagd, bibehåller samma tidsbeställningsnummer 02 266 1031 som förut.

Tidsbeställning via textmeddelande för personer med hörsel- och talskada övergår också till ett gemensamt telefonnummer. Detta nummer är hälsostation Centrums nuvarande nummer för textmeddelanden 045 739 65882.

- Vi valde Centrums telefonnummer till gemensamt tidsbeställningsnummer eftersom detta nummer är vår största hälsostations nummer och ca 70 000 personer känner i princip redan till detta, berättar överskötare Jaana Piispanen.

Betjäningstiderna för tidsbeställningsnumret är de samma som tidigare (må kl. 7.30 - 14.00 ja ti-fr kl. 8.00 - 14.00).

I fortsättningen tar man emot samtalen på ett gemensamt telefonserviceställe

- Alla inkommande samtal till hälsostationerna styrs till samma telefonkö och 25 skötare svarar i telefonen varje dag. Hälsostationernas skötare arbetar 1-3 dagar per vecka i telefonservicen. Vi eftersträvar effektivitet och lättnad i vår telefonservice med denna ändring, berättar Piispanen vidare.

Tidsbeställningstelefonens meddelanden kan i fortsättningen väljas på tre språk i menyn: finska, svenska och engelska. Kunden kan på förhand välja hälsostation då han/hon ringer om det uttryckligen önskas att den egna hälsostationens skötare ringer tillbaka.   

Man eftersträvar många mål med det gemensamma tidsbeställningsnumret.  Avsikten är att underlätta och göra det snabbare för kommunmedlemmar och samarbetsparter att kontakta hälsostationen och samtidigt erbjuda service av jämnare kvalitet för alla oberoende av bostadsområde.  Kunderna behöver inte heller i fortsättningen veta till vilken hälsostation de hör då de vill beställa tid. I framtiden är det meningen att de symptombedömningar som kunden gjort i Omaolo-tjänsten flyttar automatiskt över i tidsbeställningens telefonkö. 

Omkring 320 000 samtal per år väntas komma till hälsostationernas gemensamma tidsbeställningsnummer.