Då Toivo inledde sina studier på Åbo Yrkesinstituts kocklinje var studiemotivationen i botten. Han hade svårt med de nya rutinerna, ämnena och kraven. Han började skolka. Skoltröttheten tog över och högen med ogjorda uppgifter växte.

Projektets hälsningar till studerande:

Känns studierna krävande? Önskar du mera råd och stöd angående studiegången? Går du i tankar på att avbryta studierna?

Lämna inte ensam med dina tankar! Kontakta alltid din studierådgivare, lärare, kurator eller någon annan i personalen, så får du hjälp med att hitta en lösning!

Direktlänk till kontaktuppgifter inom elevvården

– Jag kan ärligt säga att jag var mer frånvarande än närvarande under hela ettan, berättar han.

Tvåan löpte lite bättre, men på trean gick det utför igen. Kurser som lämnat på hälft hopade sig, oskrivna uppgifter och prov likaså. Då klasskamraterna studerade vidare, kändes studierna alltmer avlägsna och skolkandet tog över. Faran för skolavhopp var överhängande. Viljan att hitta tillbaka fanns, men tanken på att gå om klassen, med nya, dessutom yngre klasskamrater lockade inte, att pröva läsa i kapp de jämnåriga än mindre.

Vändningen kom våren 2019, då studiehandledaren Merja Berg erbjöd Toivo plats på pilotprojektet Vamos 2. aste – opintoihin kiinnittyminen, läpäisy ja pudokkuuden ehkäisy, fritt översatt ”Vamos – anknytning till och genomförande av studier samt förhindrande av skolavhopp på andra stadiet). För Toivo var valet att delta självklart, och han är tacksam för att chansen gavs. Det kändes tryggt att redan på våren veta att han hade en konkret plan för hösten.

Enligt Berg och projektarbetaren Minna Hemgård är det viktigt att de unga får tid att förbereda sig mentalt på projektstarten, vilket är ett konkret exempel på helhetstänket i deras arbetssätt.

– Förtroende och bemötande är våra ledord. Vi vill bemöta de unga, så att de får tillit till oss, projektet och sig själva, säger Berg och Hemgård.

Förtroende och bemötande är våra ledord. Vi vill bemöta de unga, så att de får tillit till oss, projektet och sig själva

Pilotprojektet startar med en två till tre veckors studiehelhet med fokus på deltagarnas välmående, styrkor och kraftkällor. Efter detta har varje deltagare en individuell plan, med stegvis struktur över de uppgifter som bör avklaras för att bli utexaminerad. De får även branschspecifik handledning, men framförallt individuellt stöd gällande både studier och andra aktuella problem. Den pedagogiska biten av planerna följs upp av grupphandledaren Emilia Myllymaa och den individuella handledningen, med stöd av elevhandledaren, projektarbetaren, skolpsykologen och kuratorn samt utomstående aktörer fortgår tills målsättningarna nås.

– Vi stöder hela människan och hjälper de unga på alla plan. Behoven är olika, även orsakerna. Om skolmotivationen saknas, finns det kanske trassel på andra livsområden. Det är omöjligt att fokusera på studier om det finns större överhängande problem, förklarar Hemgård.

Inom projektet får deltagarna stöd i att hitta till rätt utomstående instans eller servicepunkt med sina respektive problem.

– Vi vill att de unga ser positivt på framtiden och sina egna möjligheter. Alla behöver hjälp någon gång. Det betyder inte att det är ett bestående tillstånd, säger Hemgård.

Att sju av 15 deltagare i pilotgruppen utexaminerades bara ett halvt år efter starten och de övriga deltagarna är på god väg mot samma mål, är ett utmärkt saldo. Det är lätt att glädjas med Toivo, som i höstas upplevde de uppsatta målen som utopistiska, nu leende stoltserar med examensbetyget i hand, i full färd med jobbsökande. Att höra honom tala om eventuella planer på fortsatta studier är superbt.

Enligt Toivo gav projektet skjuts just i den riktning han behövde. Den individuella planen gav struktur. Att gruppen var liten gjorde det lättare att koncentrera sig. Han är även tacksam för det individuella stöd han fick av grupphandleraren, projektarbetaren och studiehandledaren.

– Jag hoppas att alla som erbjuds liknande möjligheter väljer att delta, säger han.

Enligt den intervjuades önskan framgår han ej med eget namn i texten.

Artikeln ursprungligen publicerad i Turkuposti, Åboposten nr. 1/2020.

Projektinformation i ett nötskal: 

  • Målsättningen är att bygga en ny verksamhetskultur för förhindrandet och minskandet av skolavhopp, samt att främja smidiga övergångar mellan skolan, den service som är riktad till ungdomar, arbetslivet och fortsatta studier.

  • Inom Åbo Yrkesinstitut har arbetet utförts genom studier och handledning i grupp, samt individuell handledning. Fokus har legat på studerande inom turism-, restaurang- och cateringbranschen. 

  • Pågår fram till augusti 2020. Det administreras av Diakonianstalten och finansieras av Europeiska socialfonden (ESF).

  • Projektarbetaren är tvåspråkig, vilket möjliggör personlig handledning på både finska och svenska.

Läs mer via länken: Projektbeskrivning_Vamos 2.aste