Sencer Vardarmans utställning består av en tre-kanals videoinstallation. Vardarman har skapat ett kollage av bilder tagna från rymden för sitt verk.

WAM är öppet

  • ti, fr-sö kl. 10-17
  • on-to kl. 11-20

Sencer Vardarmans (f. 1970, Istanbul) utställning Under the Mother Earth's Skin (Under moder jords hud). Utställningen består av en tre-kanals videoinstallation, Wounded Ground II (Sårad jord, 19:26 min, 2020). Vardarman har skapat ett kollage av bilder tagna från rymden för sitt verk. På bilderna syns dagbrott som har väckt protester från elva olika länder. Dagbrott orsakar både miljöförstöring och artförluster samt lidande för människorna i området. Behövs det ännu någon mening här som kopplas till årets tema?

I sitt verk dokumenterar och estetiserar Vardarman den förödelse som människan har orsakat på jorden. Videoverkets skarpa och intensiva bilder föddes genom att kombinera till och med över 1 000 enskilda satellitbilder från varje gruva och att med bildbehandling lyfta fram färger som man inte kan urskilja på enskilda satellitbilder. Dagbrott som har filmats på distans förändras till något overkligt, vackert och fängslande. Samtidigt erbjuder verket också tittaren en möjlighet att omvärdera sin relation till gruvbrytning som förstör naturen. I gruvor produceras fossila bränslen och metaller som guld, silver, koppar och nickel till människans växande konsumtionsbehov.

Vardarman behandlar i sina verk de bilder som massmedier, forskare och reklam erbjuder om stadsutveckling, industri och naturkatastrofer. Han är intresserad av hur man kan avsiktligt manipulera tittarens observationer i mediabilder. Vardarman förvandlar landskap i bilder till konstverk genom att också själv utnyttja bildmanipulering. Genom att kombinera fragment av olika bilder med varandra skapar han verk som gör tittaren osäker på vad som är sant i bilden och vad som har lagts till.

Vardarman bor och arbetar i Berlin.

WAMx  2020: The Things We Are Made Of 

I år fortsätter WAMx en verksamhetsmodell som skapades förra året, där museet årligen bjuder in en internationell sakkunnig att planera ett utställningsprogram i samarbete med museet. Via samarbetet söks nya teman och helheter som behandlar aktuella synvinklar från intressanta skapare.

Den internationella sakkunniga i år är kuratorn Ece Pazarbaşı som är född i Turkiet och verkar i Berlin.Hon har gjort ett utställningsprogram med rubriken The Things  We Are Made Of (Saker vi är gjorda av).Programmet vänder uppmärksamheten från det som skiljer oss till det som förenar oss: När allt kommer omkring består vi alla av samma grundämnen.Utställningarna ställer frågan vad vi människor egentligen är och vad vår plats är på denna planet.

Sencer Vardarman: Under the Mother Earth's Skin i WAMx 28.2-23.8.2020.
 

Foto: Sencer Vardarman, stillbild från Wounded Ground II (Turkey-Soma 09), mångkanalig videoinstallation, 2020.