Invigningen av de kombinerade biblioteks- och ungdomsutrymmena i Aunela firas söndag 1.3 kl. 12-16 (adr. Studievägen 1). Välkomna att stifta bekantskap med stadens nya allaktivitetshus!

I invigningsprogrammet ingår presentation av Turku Game Academys verksamhet och möjlighet att få ett diktporträtt av sig själv kl. 13-16. Diktaren bekantar sig med porträttdiktens modell och skriver sedan en dikt om porträttets föremål – hurudan, det beror på modellen. Därtill kan man bekanta sig med allaktivitetshusets personal. Invigningen bjuder också på kaffe och bulle samt plättfest ute på gården kl. 12-15.

Aunela allaktivitetshus är Åbo stads tredje utrymme där olika verksamheter samlas under samma tak.

- Den gemensamma byggnaden i Aunela skapar redan i sig själv fina förutsättningar för samarbete. Till exempel har ungdomssidans öppettider beaktats i bibliotekets servicetider. Skolans omedelbara närhet öppnar för bibliotekets och ungdomslokalens potentiella kundkretsar i gemensamt hus. Dessutom möjliggör den nya byggnadens läge bättre än förut utnyttjande av service och utrymmen för alla områdets invånare, berättar Kari Pohjola, servicechef för bibliotekstjänster.

- Med hjälp av personalen skapar allaktivitetshuset helt nya möjligheter för sina användare att också själva förverkliga verksamheter, för sig själva och andra besökare, till exempel öppna stickningskurser eller some-färdighetsklubbar för alla åldrar med unga som dragare, framkastar Tatu Moisio, verksamhetschef inom ungdomstjänster.

I inredningen har använts systemet ”Saker i omlopp” (Tavarat kiertoon)

Huvuddelen av Aunelas möblering består av återanvända möbler. I inredningen av nybyggnaden har beaktats Åbo stads förpliktelse att följa principen om hållbar utveckling i Stadsstrategin Åbo 2029. Utrymmena har inretts genom systemet ”Saker i omlopp” (Tavarat kiertoon). Strävan har varit att utnyttja möblemangen i stadens förråd och på så sätt förlänga brukstiden för inventarier, till exempel kontorsmöbler. Härigenom har onödiga inköp undvikits och såväl ekologiska som ekonomiska inbesparingar uppnåtts.

Saker i omlopp fungerar inom ”Skolningsavdelningen” (Valmennuspiste) som hör till Åbo stads servicecentral för sysselsättning. Återanvändningen av inventarier har möjliggjort åtskilliga meningsfulla lönesubventionerade och rehabiliterande arbetsverksamhetsplatser, i anslutning till förrådsverksamhet, skötsel av möblemang och logistiktjänster.