De inbjudna till planeringstävlingen för Åbo Salutorg har utsetts. Bland de anmälda blev följande arbetsgrupper invalda i tävlingen: Insulae, VSU, Inaro, Sigge-Valoa-Loci och Nembi-Lauttia.

– Vi efterlyste yrkesövergripande team och det fick vi också. Det var intressanta grupper med gedigen kompetens som anmälde sig. Till den egentliga planeringstävlingen valdes fem sakkunniga och erfarna arbetsgrupper, och vi väntar ivrigt på resultaten, berättar juryns ordförande, Åbo stadsplaneringschef Timo Hintsanen.

Bedömningskriterierna var bland andra stadsbildlig kompetens, erfarenhet av centrumområdens utveckling av motsvarande storlek och funktionell planering samt ledning och processgenomförande av yrkesövergripande planeringsprojekt inom stadsmiljön.

De tävlande ansågs ha imponerande bakgrund och kompetens. Det var svårt att hitta skillnader tävlandena emellan på basen av merit- och referenslistor. I poängsättningen fokuserade man särskilt noga på att bedöma de referensarbeten som de tävlande lämnat in.

I valet av tävlande uppskattades särskilt redan genomförda planer eller planer som är på väg att genomföras, samt referenser som inkluderade planering av landskapsbygge och gatu-utrymmen.

Allmänheten har möjlighet att kommentera förslagen

De tävlingsbidrag som kommit in och godkänts kommer att publiceras på webbplatsen Turun uusi Kauppatori på adressen www.turku.fi/kauppatorin-suunnittelukilpailu när tävlingstiden löpt ut. Allmänheten kan kommentera planerna under tiden 13-21.5.2020.

Tävlingsjuryn går igenom allmänhetens feedback innan tävlingen avgörs och kan utnyttja responsen i sin bedömning.

Tävlingen avgörs av juryn senast 17.6.2020.