Hur går jag till väga om jag misstänker att jag blivit smittad? Vilka är riskgrupperna för coronavirusinfektion? Hur får jag coronapasset? (Uppdaterad 9.8.2022.)

  Samlad info och anvisningar på Åbo stads webbplats

  Info om coronavaccinationerna i Åbo

  THL uppdaterar med den senaste informationen

  Teman:

  Coronaviruset och hälsovårdstjänsterna

  Hur ska jag gå till väga om jag misstänker att jag har insjuknat i coronavirussjukdomen covid-19?

  Om du har symptom som motsvarar covid-19 ska du läsa anvisningarna på vår webbsida Coronaviruset - Gör så här om du misstänker att du smittats, göra en symptombedömning i Omaolo-tjänsten eller ta kontakt per telefon:

  • Coronarådgivningens telefontjänst: tfn 02 266 2714: Rådgivningstelefonen har öppet t.o.m. den 12 juni mån–sön kl. 8–15, därefter mon-tis kl. 8–15 och fre kl. 8–13.
  • Studerande vid gymnasier och yrkesläroanstalter: Studerandehälsovårdens gemensamma telefontjänst, tfn 02 266 1570 (mån–tors kl. 8–15, fredag kl. 8–13): Skol- och studerandehälsovårdens coronarådgivningstelefon är stängd hela sommaren
  • Din företagshälsovård
  • Åboregionens samjour, tfn 02 313 8800
  • Jourhjälpen, tfn 116 117

  Hälsovårdens personal intervjuar dig per telefon och utvärderar din situation samt ger dig vidare råd och anvisningar.

  På Omaolo finns frågor som utgör en symptombedömning för covid. I tjänsten får du snabb och pålitlig information om din egen situation. Vid behov hänvisas du direkt till rätt yrkesperson. Åbobor som gjort symptombedömningen kan elektroniskt få en tid till ett coronavirustest. 

  Var hittar jag info om coronavaccinationerna?

  Du hittar aktuell information om vaccinationerna på följande sidor:

  Hur fungerar luftvägsinfektionsmottagningen vid Tallbackens hälsostation?

  Mottagningen tar emot endast med tidsbokning via Åbos coronarådgivning, tfn 02 266 2714 (vardagar 8–15). Patienter med luftvägssymptom undersöks och vårdas vid mottagningen. Man bedömer även behovet av sjukhusvård.

  Var finns Åbos provtagningplatser och vad kostar ett test?

  Coronatestning som görs i hälsovården rekommenderas vid symtom på luftvägsinfektion i synnerhet i följande fall:

  • för personer som arbetar med patient/klientarbete i social- och hälsovården
  • för personer som arbetar i vilken uppgift som helst i dygnet-runt-omsorgsservice och -handikappservice
  • för personer med en allvarlig underliggande sjukdom eller tillstånd som beror på vård av denna, till exempel medicinering som försvagar motståndskraften
  • för gravida Vem hör till riskgruppen för allvarlig COVID-19-sjukdom? (länken öppnas i en ny flik)
  • över 60 åriga ovaccinerade
  • personer som behöver intyg för dagpenning vid smittsam sjukdom

  Coronatester utförda inom vården rekommenderas även i situationer där testresultatet har juridisk betydelse (till exempel beväringar, rättegångar, olika intyg).

  Testrekommendationen gäller både ovaccinerade och vaccinerade. Du kan smittas av coronavirusets omikronvariant trots att du har haft coronaviruset tidigare. I huvudsak behöver du inte testa dig på nytt om du har genomgått covid-19 inom de tre senaste månaderna.

  THL:s samt social- och hälsovårdsministeriets rekommendationer:

  Läs mera: Gör så här om du misstänker att du smittats

  Provtagningsplatser i Åbo, bland annat: 

  Kan jag gå till tandläkaren om jag har luftvägsinfektion och tandvärk?

  Munhälsovården vårdar patienter, som har symptom på luftvägsinfektion (såsom hosta, halsont, muskelvärk eller feber), endast om behovet är akut. Munhälsovården meddelar sina kunder om avbokade tider per sms.

  • Munhälsovårdens tidsbokning: tfn 02 266 0644.

  Vart ska jag vända mig om jag behöver läkarvård för något annat än symptom på luftvägsinfektion under veckoslutet?

  Du kan ringa Åboregionens samjour, Åucs Akuten, tfn 02 313 8800 eller Jourhjälpen, tfn 116 117.

  • På e-tjänsten Omaolo kan du göra en bedömning av ditt vårdbehov.

  _________________________

  Coronapasset

  Hur får jag coronapasset?

  EU:s coronaintyg har tagits i bruk som ett coronapass i Finland från och med den 16 oktober 2021. EU:s coronaintyg fås från Mina Kanta-sidorna.

  Du kan ladda ner coronapasset på din telefon eller ta en skärmdump av passet. Anvisningar för att ladda ner coronaintyget finns på Kanta-sidorna.

  Om passet av någon anledning inte bildas på rätt sätt, ska du ta kontakt med eHälsoservicen

  Aktuellt om EU:s coronaintyg och coronapasset (kanta.fi)

  Hur får skolelever coronapasset?

  Läsa mera: Coronapasset

  Jag kan inte ta vaccinet men behöver ett coronapass. Hur ska jag göra?

  Enligt de nationella riktlinjerna kan 16–17-åringar testa sig avgiftsfritt för att få passet i fall man inte har fått vaccinet eller genomgått sjukdomen. Personer som på grund av hälsoskäl inte kan ta vaccinet kan testa sig i hälsovården för att få passet. Övriga personer som behöver ett negativt testresultat för att få coronapasset måste testa sig i den privata hälsovården. 

  Hur får jag coronapasset om jag vaccinerats utomlands?

  Om en person har fått båda vaccindoserna eller den senaste dosen utomlands kan hen på vissa villkor få vaccinationsintyget enligt social- och hälsovårdsministeriets anvisning. I detta fall ska personen kontakta coronapasshjälpen:

  • Stadssjukhusets aula, Kommunalsjukhusvägen 20, 20700 Åbo
   • Öppet i passärenden mån–fre kl. 8–12.

  Läs mera: Coronapasset (turku.fi/sv)

  Hur får jag intyg över genomgången covid?

  Intyg över en genomgången coronavirusinfektion får du i din Mina Kanta-sida under sex månaders tid efter genomgången sjukdom. Om du inte kan identifiera dig i tjänsten eller saknar finsk personbeteckning får du intyget i hjälpstationen:

  • Ta med dina nätbankskoder eller ett mobilcertifikat, som du använder för att logga in i Mina Kanta. Biblioteken samt salutorgets och Skanssis samservicekontor Monitori hjälper med utskriften. Du behöver inte boka tid, men förbered dig på att köa.
  • Hjälppunkterna har öppet enligt tjänsternas öppettider.

  Läs mera: Coronapasset (turku.fi/sv)

  _________________________

  Munskydd och munskyddsrekommendation

  Behöver jag ett munskydd för att skyddas för coronasmitta?

  Den allmänna rekommendationen att använda munskydd hävs i Åbo stads tjänster. Egentliga Finlands coronakoordinationsgrupp har i enlighet med riktlinjer givna av Institutet för hälsa och välfärd beslutat att från och med fredagen den 22 april häva den allmänna rekommendationen att använda munskydd i Egentliga Finland. 

  Läs mera: Den allmänna rekommendationen att bära munskydd upphör i Egentliga Finland – följder i Åbo stads tjänster

  _________________________

  Riskgrupper och karantän

  Vilka är riskgrupperna för covid?

  Hurdana anvisningar får man om man sätts i karantän?

  Läs mera: Anvisningar för karantän och isolering i hemmet (sjukvårdsdistriktets anvisningsbank)

  Får jag fritt besöka stadssjukhusets avdelningar?

  Institutet för hälsa och välfärd ger anvisningar om besök på sjukhus med avsikten att minska risken för smitta för patienter som får sjukhusvård.

  Läs meraInstruktioner för säkra besök på sjukhus (turku.fi)

  _________________________

  Undervisning och dagvård

  Höstterminen börjar i närundervisning den 10. augusti.

  _________________________

  Stadens tjänster och evenemang

  Hur påverkar coronaviruset Åbo stads tjänster och evenemang?

  Läs mera: Coronaråd och restriktioner i Åbo (turku.fi)

  Vad bör man uppmärksamma inom kundservice?

  Arbetshälsoinstitutet ger anvisningar till arbetstagare som arbetar inom servicebranschen under undantagstiden. Anvisningarna kan tillämpas för kundservice där närkontakt ingår, t.ex. i frisörsalonger, på restaurang- och handelsbranschen, inom fastighetsunderhåll samt i väktaruppgifter.

  Läs meraAnvisningar för servicebranschen (ttl.fi, öppnar i en ny flik)

  Var kan jag fråga om servering och försäljning av livsmedel?

  Åbo stads miljöhälsa svarar på frågor kring servering och försäljning av livsmedel. 

  Hur avbokar jag eller byter ut min teaterbiljett? 

  Gällande inställda föreställningar kommer samtliga som köpt biljett att kontaktas. Biljetterna kan bytas ut till teaterns presentkort, till höstens föreställningar eller så har kunden också möjlighet att få pengarna tillbaka.

  Läs mera: Stadsteaterns anvisningar för epidemiperioden (på finska)

  Är Salutorget öppet?

  Läs mera: Försäljningsplatser och öppettider

  _________________________

  Resande

  Kör lokalbussarna?

  Läs mer på Fölis sidor

  Kan jag resa utomlands?

  Läs meraUtrikesministeriet: Resande (länken öppnar um.fi i en ny flik)

  Vad sker vid inresa till Finland?

   Åtgärder i anslutning till hälsosäkerheten vid inresepunkterna bestäms utgående från lagen om smittsamma sjukdomar (2016/1227). Hälsosäkerhetsåtgärderna innebär till exempel covid-19-test, hälsogranskningar och övriga åtgärder som gäller resenärer efter gränskontroll. De rör alltså personer som har kommit in i landet.

   Hälsosäkerhetsåtgärderna grundar sig på smittskyddslagen och regionförvaltningsverkens bestämmelser. De gäller så gott som alla resenärer oberoende av nationalitet, alltså även finska medborgare. När du anländer till Finland utförs stickprovsmässiga hälsosäkerhetsgranskningar vid inresepunkten i Åbo hamn och på Åbo flygplats. Vid kontrollen

   • kan ditt intyg över vaccination eller genomgången sjukdom och/eller intyg över negativt coronatest som tagits före resan kontrolleras
   • du kan genomgå ett coronatest
   • dina kontaktuppgifter kan samlas in

   Läs meraResor och coronaviruspandemin (thl.fi, länken öppnar i en ny flik)

   Nyckelord: