Hur går jag till väga om jag misstänker att jag blivit smittad? Vilka är riskgrupperna för coronavirusinfektion? Vem ska hålla sig i karantän? Vilka av stadens tjänster är öppna? (Uppdaterad 30.8.2021)

Information om coronavirusvaccinationerna i Åbo

Samlad information och instruktioner för förhindrande av coronavirusets spridning i Åbo:

THL följer med situationen på sin webbsida och uppdaterar med den senaste informationen.

Teman:

Coronaviruset och hälsovårdstjänster

Jag har symptom på flunsa, är de orsakade av coronaviruset?

Symptom på coronavirusinfektion kan vara feber, hosta, andnöd, muskelvärk, trötthet, snuva, illamående, kräkningar eller diarré samt nedsatt lukt- eller smaksinne. Symptomens nivå varierar, men en stor del av de insjuknade genomgår en lindrig coronavirusinfektion. Det går inte att avgöra endast på basen av symptomen om luftvägsinfektionen orsakats av coronaviruset eller något annat virus eller en bakterie. Om man misstänker coronavirus lämnas ett prov. Coronavirustestet tas med en bomullspinne i näshålan. Antikroppstest finns tills vidare inte att få vid hälsostationerna. 

När behöver jag en läkares bedömning av mina symptom?

Om dina symptom på luftvägsinfektion är ett nedsatt tillstånd, tydligt utdragen feber och andnöd behöver du vård och en läkares bedömning.

Om du upplever dylika symptom ska du ringa coronarådgivningen avsedd för Åbobor (tfn. 02 266 2714, öppen vard. kl. 8-15), Åboregionens samjour (tfn 02 313 8800, efter kontorstid) eller göra en elektronisk symptombedömning (www.omaolo.fi). Numera går det att också på veckosluten boka tid till coronaprovtagning via Omaolo. Från telefontjänsten eller den elektroniska symptombedömningen hänvisas patienten vid behov till mottagningen för luftvägsinfektionspatienter vid Tallbackens hälsostation. I nödsituationer ring 112. 

 • Numera går det att också på veckosluten boka tid till coronaprovtagning via Omaolo. Vårdnadshavare till barn under 15 år kan boka tid för barnets del via Omaolo. E-tjänsten visar hela tiden vems ärenden man hanterar.
 • Vårdnadshavare kan nu sköta ärenden för barn under 15 år i Omaolo
  Sedan den 7 december kan vårdnadshavare sköta ärenden för barn mellan 1 och 14 år i Omaolos tjänster. I fortsättningen kan vårdnadshavare till Åbobarn i åldern 1–14 år fylla i symtombedömningen för barnets del och på vardagar boka tid till coronaprovtagning via Omaolo eller skicka symtomen för bedömning till hälsovårdens experter. Läs mer: Vårdnadshavare kan nu sköta ärenden för barn under 15 år i Omaolo

Hur ska jag gå till väga om jag misstänker att jag har insjuknat i coronavirussjukdomen?

Om du har symptom som motsvarar coronasjukdom (Coronaviruset - Gör så här om du misstänker att du smittats) ska du göra en symptombedömning i Omaolo-tjänsten eller ta kontakt per telefon:

 • coronarådgivningen tfn 02 266 2714 
 • Studerande vid gymnasier och yrkesläroanstalter: Studerandehälsovårdens coronatelefon betjänar från och med den 1 mars 2021 på nummer 02 266 1570 måndag till torsdag kl. 8–15 och fredag kl. 8–13. 
 • Elever i grundskolan: Skol- och studerandehälsovårdens coronarådgivningstelefon tf 02 266 2012, må–fr kl. 8 - 11. 
 • din arbetshälsovård
 • Åboregionens samjour, tfn 02 313 8800
 • Jourhjälp tfn 116 117
 • Studerandenas coronavirustest

Hälsovårdens personal intervjuar dig i telefonen och utvärderar situationen ger dig handlingsanvisningar.

Om man på basen av bedömningen misstänker coronavirussjukdom får du instruktioner till exempel gällande provtagning. Coronavirusprovet som utförs vid hälsostationerna tas med en bomullspinne i svalget. Antikroppstest finns tills vidare inte tillgängligt.

På Omaolo finns en symptombedömning för coronavirusinfektion. I tjänsten får du snabbt pålitlig information om din egen situation och vid behov hänvisas du direkt till rätt instans. Åbobor som gjort symptombedömningen automatiskt en tid till Tykslabs provtagningsstation via Omaolo. Numera går det att också på veckosluten boka tid till coronaprovtagning via Omaolo. Vårdnadshavare till barn under 15 år kan boka tid för barnets del via Omaolo. E-tjänsten visar hela tiden vems ärenden man hanterar.

Var kan jag hitta mer info om Åbos vaccinationer ?

Vi informerar om massvaccinationerna på sidan turku.fi/sv/coronavaccinationer.

Vad gör jag om Coronablinkern blinkar?

Följ appens instruktioner. Om du har symptom som tyder på coronasmitta ska du kontakta hälsovården. Om du inte har några symptom behöver du inte ta kontakt. 

Hur fungerar luftvägsinfektionsmottagningen vid Tallbackens hälsostation?

Mottagningen tar emot endast med tidsbokning genom att ringa Åbos coronarådgivning, tfn. 02 266 2714 (vardagar 8-15). Patienter med luftvägssymptom undersöks och vårdas vid mottagningen. Man bedömer även behovet av sjukhusvård.

Var finns Åbos provtagningplatser?

Coronavirusvaccinerna är avgiftsfria för alla som bor i Finland.

 • Tykslabs enheter
 • Kråkkärrets hälsostation (öppet mån–fre kl. 9–11 och kl. 12–14) 
  OBS! Kråkkärrets walk in-station betjänar endast personer som är skrivna i Åbo. Personer från övriga kommuner ombeds söka sig till den egna kommunens eller Åucs provtagningsstation.
 • Den mobila coronabekämpningens tidtabell, vardagar 
  Hallis, Huudi (adr. Gregorius IX:s väg 8, mån–fre kl. 10–11)
  Perno, Höveli (adr. Hyrköisvägen 26, mån–fre kl. 12–14)
  OBS! Coronabussen betjänar endast personer som är skrivna i Åbo. Personer från övriga kommuner ombeds söka sig till den egna kommunens eller Åucs provtagningsstation.

Ges det coronainstruktioner i Åbo hamn och på flygfältet?

Åbo har under hela våren samarbetat med flygfältet och terminalerna för att avgränsa coronaepidemin. Staden har kontinuerligt delat ut information i både Viking Lines och Tallink Silja Lines terminaler och på Åbo flygfält. Samtliga resenärer tilldelades nödvändiga instruktioner och erbjöds möjlighet till coronavirustest.

Röda Korsets volontärer är på plats i Åbos hamnar samt flygfältet och möter resenärer som anländer från riskländer, och de tilldelas anvisningar gällande coronaviruset. 

THL har delat in Europas länder i riskländer enligt en trafikljusmodell. Trafikljusen uppdateras varje vecka.

Personer som anländer från riskländer måste stanna i frivillig karantän i 14 dygn. Från och med 1.10.2020 är ett alternativ till den frivilliga karantänen två coronavirustest, som tas med 72 timmars mellanrum. Ifall du vill förkorta den frivilliga karantänen med coronavirustest bör du söka dig till coronatest efter att ha anlänt till landet, t.ex. till hälsocentralen i din hemkommun, din egen arbetshälsovård eller så kan du kontakta Åbos coronarådgivning, tfn 02 266 2714 (vardagar kl. 8-15).

Hur stor del av coronavirussmittade återhämtar sig?

Majoriteten av de smittade återhämtar sig och blir friska. Även de flesta patienter som vårdats på sjukhus återhämtar sig helt från infektionen.

Kan jag gå till tandläkaren om jag har luftvägsinfektion och tandvärk?

Munhälsovården vårdar patienter, som har symptom på luftvägsinfektion (såsom hosta, halsont, muskelvärk eller feber), endast sådana som är i behov av akut vård. Munhälsovården meddelar sina kunder om avbokade tider per textmeddelande.

 • Munhälsovårdens tidsbokning: tfn 02 266 0644.

Vart ska jag vända mig om jag behöver läkarvård för något annat än symptom på luftvägsinfektion under veckoslutet?

Du kan ringa Åboregionens samjour, Åucs Akuten, tfn 02 313 8800 eller Jourhjälpen, tfn 116 117.

 • gör en bedömning med hjälp av Omaolo, hurudan vård du behöver

Hur avbokar jag min hälsovårdstid när telefontjänsten är överbelastad?

Tiden kan avbokas i telefontjänsten 24/7. Välj först hälsostationen du hör till och tryck 3. Lämna sedan ett meddelande i svararen.

Om linjen är stängt under kontorstid till exempel pga. överbelastning, är det inte möjligt att lämna ett meddelande. Vänta tills telefonlinjen öppnas igen och lämna ditt meddelande.

Hur snabbt kan man få tid till coronatest? Hur länge måste man vänta på testresultatet?

För tillfället går det att få tid till coronatest redan samma dag eller dagen efter att man tagit kontakt. Testresultatet får du på vardagar inom 1-2 dygn efter provtagning. För provtagningar som gjorts under veckoslut meddelar vi resultat senast följande vardag. Det rekommenderas att du är i frivillig karantän medan du väntar på testresultatet.

Åbobor får automatiskt meddelande per SMS om testresultatet är negativt. För att det automatiserade meddelandet kan nå dig måste ditt telefonnummer finnas i stadens patientdataregister. Barn som inte har eget telefonnummer får sitt resultat till det nummer som finns registrerat i systemet.

Det automatiska SMS-meddelandet skickas två gånger per dag: efter kl. 14 och kl. 21 alla dagar. Resultatet finns även på Mina Kanta -sidorna.

Måste en person som smittats av coronaviruset berättä om sin smitta för andra?

Vanliga frågor om coronaviruset och dataskydd:

_________________________

Munskydd och munskyddsrekommendation

Behöver jag ett munskydd för att skyddas för coronasmitta?

Coronavirusepidemin i Egentliga Finland är i basnivån (16.6.2021). Den regionala coronaförebyggande arbetsgruppen, som leds av Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt, bedömer i vilken fas epidemin befinner sig i området. Bedömningarna bygger på olika indikatorer. 

Användning av munskydd rekommenderas i andra stadiets läroanstalter, högskolor, kollektivtrafik, offentliga inomhusutrymmen och publika tillställningar. Dessutom rekommenderar den regionala arbetsgruppen att privata fester och tillställningar med över 20 personer inte ordnas eller sammankommer på grund av den accelererande pandemin. Rekommendationen har trätt i kraft den 19 oktober 2020.

Utöver användningen av munskydd är det fortfarande ytterst viktigt att hålla säkerhetsavstånd och att upprätthålla god hand- och hosthygien. Användningen av munskydd kan minska spridningen av luftvägssekret (droppar) i omgivningen. Därför kan de bidra till att minska infektioner orsakade av symptomfria virusbärare.

Fölis masktvång ändras till en maskrekommendation 21.6.2021. Masktvången i Åboregionens kollektivtrafik Föli som trädde i kraft 15.3.2021, upphör 21.6.2021. Skyldigheten att använda ansiktsmask tas bort från resevillkoren, men vi rekommenderar fortfarande att ansiktsmasken används på hållplatser, bussar och vattenbussar. Maskintvånget avlägsnas eftersom Egentliga Finland har övergått till basnivån för coronavirusepidemin.  

I rusningstid kan det vara fullsatt i bussarna och det är inte möjligt att hålla säkerhetsavstånd. Det lönar sig att i mån om möjlighet schemalägga sina resor utanför rusningstiderna. Vi rekommenderar även att fortfarande undvika användning av kontanter och istället använda sig av mobilbiljett eller att ladda resekortet t.ex. i nätladdningstjänsten.

Åbo stad förutsätter nu att munskydd används i anläggningar för inomhusmotion. Ansiktsmasken bör bäras vid alla tillfällen förutom under den egna prestationen. Skyldighet att använda mask gäller all inomhusmotion som till exempel fritids- och hobbyverksamhet i skolornas gymnastiksalar. Detta gäller även ishallar. Stadens personal övervakar användningen och ger vid behov råd och instruktioner om användningen. Skyldigheten att bära mask gäller inte personer, som på grund av sjukdom eller liknande hälsoskäl ej kan använda ansiktsmask. 

När inleds utdelningen av munskydd till mindre bemedlade? Varifrån kan de hämtas?

Utdelningen av munskydd till mindre bemedlade i Åbo har skötts av olika organisationer, diakonin, församlingarna, moskéerna och mathjälpen.

Munskydd delas ut

 • i Monitori i Skanssi vardagar kl. 12-18 och
 • i Salutorgets Monitori vardagar kl. 9-18 och lördagar kl. 10-15.
 • Socialtjänsterna, Slottsgatan 23 (Eskeli), öppet vardagar kl. 8.15–15.45

Den avgiftsfria utdelningen av ansiktsmasker till behövande personer över 15 år sker på rekommendation av Institutet för hälsa och välfärd THL och social- och hälsovårdsministeriet. Masken behövs när man reser kollektivt och använder offentlig service. Syftet är att hjälpa personer som inte har möjlighet att skaffa en mask själv. I regel svarar alla för sina egna masker. 

_________________________

Riskgrupper och karantän

Vilka är riskgrupperna för coronavirusinfektion?

Än så länge finns det bara lite exakt information om vilka underliggande sjukdomar som ökar risken för allvarlig coronavirussjukdom. Vi uppdaterar vår förteckning över riskgrupper i takt med att information blir tillgänglig. Enligt nuvarande information är personer över 70 år mer mottagliga än andra för att insjukna i en allvarlig coronavirusinfektion.

Dessutom kan sjukdomar som avsevärt försämrar lungornas eller hjärtats funktion eller kroppens motståndskraft öka sannolikheten för en allvarlig coronavirussjukdom. Det lönar sig att aktivt följa med THL:s fastställda riskgruppsinformation, eftersom det kan förekomma ändringar i dem.

Vem beslutar om karantän?

Beslut om karantän fattas av den läkare som i kommunen ansvarar för smittsamma sjukdomar. Med karantän avses begränsning av en frisk persons rörelsefrihet. En del infektionssjukdomar kan smitta redan före man får symptom. Med karantän förhindras smittspridning från en eventuell symptomfri smittobärare till andra personer.

Karantänpraxisen hos personer som exponerats för coronaviruset har förändrats hos dem som har fått coronavaccin eller genomgått sjukdomen. 

Ändringen av karantänspraxisen påverkar inte den frivilliga karantän som gäller resor. Anvisningarna för karantänen förblir oförändrade. Frivillig karantän rekommenderas till exempel för en person som kommer till Finland från ett land med hög coronavirusförekomst.

Om du har exponerats för coronaviruset ordineras du inte karantän i följande fall, om inte smittskyddsläkaren beslutar något annat i sin bedömning:

 1. Du har fått två vaccindoser och det har gått minst en vecka sedan den andra dosen. Två vaccindoser skyddar väl mot coronavirussjukdomen och dess allvarliga former.
 2. Du har smittats av coronavirus och du har fått åtminstone en vaccindos inom sex månader från smitta och det har gått minst en vecka sedan vaccinationen. I denna situation behövs i regel ingen karantän, eftersom kombinationen av en infektion och den första vaccindosen ger samma skydd som två vaccindoser. 
 3. Du har haft corona under det senaste halvåret. Enligt nuvarande information bevaras skyddet mot coronaviruset sex månader efter insjuknandet.

Officiell karantän är ett myndighetsbeslut av smittskyddsläkaren. En smittskyddsläkare kan förskriva en symtomfri person i karantän om denne har exponerats för en allmänfarlig smittsam sjukdom. 

Läs mer: Karantänförändringen hos personer som exponerats för coronaviruset gäller inte frivillig karantän i samband med resor
 

Får man gå ut eller till butiken om man är i karantän?

Personer som är i karantän bör undvika närkontakt med personer utanför den egna familjen. Man får ta sig ut, om man inte går nära andra människor. Däremot får man inte gå till exempel till arbete, skola, daghem, hobbyer eller butiken, eftersom det är svårt att undvika närkontakt på dessa platser.

Kan en karantän alltid tillbringas hemma? 

Karantän kan i regel genomföras hemma. Om du bor tillsammans med personer som är över 70 år eller som har någon grundläggande sjukdom kan man eventuellt överväga specialarrangemang. Detta beror på att personen som försatts i karantän kan insjukna och således föra vidare smittan innan hen hinner uppsöka vård. Infektionen som orsakas av coronaviruset kan vara allvarlig för äldre personer och personer med grundläggande sjukdomar.

Utrymmen för karantän i Åbo?

Hälsovården i Åbo har förberett sig på karantän både för enskilda personer och större grupper. Karantänutrymmena är avsedda för personer som insjuknar i Åbo och exempelvis inte bor permanent i kommunen (bl.a. resenärer) eller personer som inte kan vara i hemkarantän (t.ex. då en svårt sjuk person befinner sig i hemmet och man inte vill utsätta personen för smitta). Man strävar alltid till att anordna karantänen som hemkarantän.

Vad betyder frivillig karantän?

Om du anländer till Finland från ett land som är rött eller grått i trafikljusmodellen, rekommenderas en 14 dygns frivillig karantän. Karantän rekommenderas även om din returresa till Finland skulle gå via ett grönt land.

Institutet för hälsa och välfärd (THL) uppdaterar på sin webbplats anvisningar för resenärer och arbetstagare som anländer till Finland, där det även ges tydliga anvisningar om frivillig karantän:

Hur tryggas måltidsserveringen vid servicecentren, då centrens restauranger är stängda?

En del av de bosatta hör till hemtjänsten och får måltider hemlevererade. I annat fall går de till väga som vilken annan äldre person som helst, som bor i eget hem.

Varifrån får äldre personer hjälp med att handla mat?

Kunder som är i behov av stadens måltidstjänst bör kontakta stödserviceenheten, tfn 050 373 1037 (må-fre kl. 9-12).

Åbo stads butikstjänst upphörde 18.6.2020.

Åbo stads välfärdssektor skickade ut ett meddelande till butikstjänstens kunder, där man informerade om tjänstens upphörande. Staden uppmanar kunderna att antingen själva gå till butiken eller att uträtta butiksärenden med hjälp av sina anhöriga eller närstående.

Flera matbutiker i Åbo erbjuder avgiftsbelagd hemleverans. Du kan beställa mat och hemleverans på nätet. Läs mer.

Jag har utbildning inom hälsovårds- eller socialbranschen och vill hjälpa. Vem kan jag kontakta?

Om du har utbildning inom hälsovårdsbranschen och vill erbjuda hjälp, kontakta Åbo hälsovårdstjänster:

Om du har utbildning inom socialarbete och vill erbjuda hjälp, kontakta Åbo socialservice: 

_________________________

Undervisning och dagvård

Är daghemmen öppna? 

Daghemmen är normalt öppna. På grund av den rådande coronasituationen rekommenderar Åbo stads bildningssektor användning av ansiktsmask i daghem när man för eller hämtar barn. Daghemmen är ofta trånga och det är inte alltid möjligt att hålla säkerhetsavstånd. Småbarnspedagogikens servicehandledning betjänar normalt per telefon e-post och via chattjänsten.

Hur gör skolorna på våren och sommaren?

Lågstadierna och högstadierna: närundervisning, mer information i Wilma.

Yrkesutbildningen närundervisning, mer information i Wilma och din lärare. Gymnasieutbildningen närundervisning, mer information i Wilma.

Skolornas kuratorer, psykologer samt elev- och studiehandledare kan fortfarande kontaktas via Wilma eller per telefon. Elever, studerande och vårdnadshavare ombeds anlända till de avtalade mötena enbart om man är frisk och icke uppvisar symptom. För dem som uppvisar symptom erbjuds telefonhandledning.

Studentexamen, gammeldans, skolornas och läroinrättningarnas jul/våravslutningar

Studentexamens provdagar: Provdagar

Ansiktsmask i skolor, gymnasier och yrkesinstitut?

 • Bildningssektorn har utvidgat rekommendationen att använda munskydd och den gäller nu för alla elever i Åbo stads skolor från årskurs 4 uppåt med omedelbar verkan. 
 • Åbo stads bildningssektors rekommendationer om användning av ansiktsmask utvidgas till högstadier. Användning av ansiktsmask har redan förut rekommenderats starkt för alla studerande på andra stadiet.

Hur fungerar skolhälsovården under coronaepidemin?

Skol- och studerandehälsovårdens hälsovårdare svarar i telefonen. Läs mer: Studerandehälsovård

 • Gör en coronavirusbedömning i tjänsten Omaolo på nätet eller
 • Studerande vid gymnasier och yrkesläroanstalter: Studerandehälsovårdens coronatelefon på nummer 02 266 1570 måndag till torsdag kl. 8–15 och fredag kl. 8–13.
 • Elever i grundskolan: Skol- och studerandehälsovårdens coronarådgivningstelefon tf 02 266 2012, må–fr kl. 8 - 11. 
 • På kvällar och helger betjänar Åboregionens samjour på nummer 02 313 8800.

Arrangeras det skolmåltider?

Vid Åbo stads daghem, skolor, gymnasier samt grundskolans morgon- och eftermiddagsverksamhet levereras måltider enligt normal kutym. I matsalarna fäster man särskild uppmärksamhet vid att hålla avstånd, lunchpauser hålls stegvis och en del äter i olika utrymmen beroende på planlösningar. Mer information (låg- och höstadierna) www.turku.fi/sv/skolmat-hem

Distansundervisningen följer läsordningen och skolbespisningen är ordnas för elever på distans. Distansundervisningens arrangemang meddelas via Wilma.

Bussturerna på skollinjerna

Åboregionens kollektivtrafik Fölis linjer för skolelever trafikerar. Läs mer i foli.fi/sv. Det kan vara trångt i bussarna, vilket innebär att det är svårt att hålla säkerhetsavstånden. Därför rekommenderas ansiktsmask vid användandet av kollektivtrafik.

Mer information om coronaråd och restriktioner

Ytterligare information: Coronaråd och restriktioner i Åbo

_________________________

Stadens tjänster och evenemang

Hur påverkar coronaviruset Åbo stads tjänster och evenemang?

Med begränsningarna och rekommendationerna strävar man efter att hindra spridningen av coronaviruset i området. För idrottstjänsternas del grundar sig begränsningarna på Egentliga Finlands coronakoordinationsgruppens rekommendationer och gäller till och med 28.2.2021. För andra delar följer man Sydvästra Finlands regionförvaltningsverkets beslut att fortsätta samlingsbegränsningar ända till 10.3.2021.

Läs mer: Coronaråd och restriktioner – det här gäller i Åbo

 • Användningen av offentliga och privata kundutrymmen och andra utrymmen kan begränsas under accelerationsfasen. Koordineringsgruppen fann inte att sådant behov skulle föreligga för närvarande.  Inom verksamhetsutrymmena måste man dock undvika kontakt med andra människor, då antalet personer i ett begränsat utrymme inomhus överstiger 10 och i ett begränsat utrymme utomhus överstiger 50 personer.
   
 • Regionförvaltningsverket för Sydvästra Finland fattar beslut om antalet deltagare i offentliga tillställningar och evenemang.Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland kommer att utfärda beslut om begräsningar till sammankomster inom kommunerna Åbo, Salo, Reso, St Karins och Pargas områden för tiden 9.7.-8.8.2021.
  • Deltagare och grupper måste undvika kontakt med varandra, då antalet personer inomhus överstiger 10 och då antalet personer i ett begränsat utrymme utomhus överstiger 50 personer.
  • De som arrangerar evenemang är förpliktade att följa hygienföreskifterna enlig paragraf 58 c i smittskyddslagen, vilket betyder arrangemang av evenemang på ett hälsosäkert sätt. 
  • Samma rekommendation gäller privata och offentliga evenemang.
 • Sommarens fester närmar sig – festa coronasäkert och följ regionala rekommendationer

Vad bör man uppmärksamma inom kundservice?

Arbetshälsoinstitutet ger anvisningar till arbetstagare som arbetar inom servicebranschen under undantagstiden. Anvisningarna kan tillämpas för kundservice som innefattar närkontakt t.ex. i frisörsalonger, på restaurang- och näringsbranschen, inom fastighetsunderhåll samt i övervakningsuppgifter.

Var kan jag fråga om servering och försäljning av livsmedel?

Åbo stads miljöhälsa svarar på frågor kring servering och försäljning av livsmedel.

Hur avbokar jag eller byter ut min teaterbiljett? 

Gällande inhiberade föreställningar kommer samtliga som köpt biljett att kontaktas. Biljetterna kan bytas ut till teaterns presentkort, till höstens föreställningar eller så har kunden också möjlighet att få pengarna tillbaka.

Är Salutorget öppet?

Salutorget är åtminstone tills vidare öppet som vanligt ca kl. 7-18.

Var får jag mathjälp avsedd för mindre bemedlade?

Varför använder inte stadens anställda eller Fölis chaufförer munskydd i Åbo?

Beträffande maskrekommendationer för anställda följer staden THL:s rekommendationer. Enligt dessa är handtvätt och säkerhetsavstånd de viktigaste metoderna för att förhindra smittor.

Personal inom social- och hälsovården prioriteras fortfarande gällande användningen av munskydd. Därtill har man installerat skyddsplexiglas vid stadens kundbetjäningsställen för att förebygga smittor. För övrig kundtjänsts del har staden inte gett anvisningar för användning av munskydd, men anställda som t.ex. hör till någon riskgrupp kan använda munskydd om man så önskar.

Åbo stad har utfärdat en rekommendation om användning av munskydd i kollektivtrafiken för resenärernas del. Föli-chaufförernas arbetssäkerhet ligger på bussbolagens ansvar, av vilka Åbo stad beställer trafiktjänsten och som är chaufförernas arbetsgivare.

_________________________

Rörlighets- och sammankomstbegränsningar

Inga sammankomstbegränsningar gäller i Egentliga Finland (Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland, 27.8.2021). Även skyldigheten att undvika närkontakt är upphävda för publika evenemang och sammankomster.  

Följande minimikrav på hygien måste dock fortfarande följas i alla allmänna sammankomster och offentliga tillställningar (lagen om smittsamma sjukdomar, paragraf 58 c):

 • det är möjligt för kunder och deltagare att rengöra händerna,
 • kunder och deltagare får tillräckliga instruktioner om upprätthållande av tillräckligt avstånd, rengöring av händerna och andra åtgärder som förhindrar smittspridningen,
 • rengöring av utrymmen och ytor effektiveras och
 • kundernas och deltagarnas vistelse ordnas med tillräckliga avstånd och eventuella kundplatser placeras tillräckligt glest.

Paragraf 58 c i lagen om smittsamma sjukdomar gäller för närvarande till den 31 december 2021.

 

Resande

Kör lokalbussarna?

Föli-bussarna trafikerar normalt. Munskydd rekommenderas när man reser i kollektivtrafiken.  

 

Kan jag resa utomlands?

Coronavirusepidemins situation varierar i olika länder. I Finland följer man aktivt med situationen och de nationella och internationella anvisningarna ändras enligt coronavirussituationen globalt och i olika nationer. Följ de nationella anvisningarna på THL:s samt utrikesministeriets sidor.

Man rekommenderar fortfarande inte onödigt resande till länder där coronavirusepidemin inte har lugnat sig. 

När jag anländer till Finland vad ska jag gjöra?

Vid inresepunkten:

 • kan man kontrollera: intyg över vaccination eller sjukdom och/eller intyg över negativt coronatest som tagits före resan
 • du kan genomgå ett coronatest
 • dina kontaktuppgifter kan samlas in.

Åtgärder i anslutning till hälsosäkerheten vid inresepunkterna bestäms utifrån lagen om smittsamma sjukdomar (2016/1227). Dessa hälsosäkerhetsåtgärder gäller inte resenärer som anländer till Finland från länder där incidensen av coronaviruset inte medför någon särskild risk för att epidemin sprids. Dessa länder anges i statsrådets förordning.

Observera dock att smittskyddsläkaren på basis av en individuell bedömning kan ordinera dig en hälsoundersökning, isolering eller karantän, oberoende av vilket land du anländer från.

Du kan också kontrollera reseanvisningarna på THL:s webbplats thl.fi/matkustajaohje.

Obligatoriskt coronatest i samband med inresa
INGET TEST Du behöver inte genomgå ett coronatest om du har ett intyg:

 • på en komplett coronavaccinationsserie och det har gått minst 2 veckor sedan den sista vaccindosen
 •  på insjuknande i coronaviruset mindre än 6 månader tidigare

1 TEST Du ska genomgå testet 3–5 dygn efter ankomsten till landet i hem- eller vistelsekommunen, om du har ett intyg:

 • på ett negativt coronatest som tagits högst 72 timmar före inresan  
 • på en partiell coronavaccinationsserie och det har gått minst 2 veckor sedan den sista vaccindosen

2 TEST Alla andra ska delta i coronatestet både vid ankomst till landet och 3–5 dygn efter ankomsten till landet i hem- eller vistelsekommunen.

Om en myndig resenär vägrar genomgå ett obligatoriskt coronatest kan straffet vara böter.

På vilket sätt övervakas en person som försatts i karantän? Vem ansvarar för övervakningen?

Beslut om karantän fattas alltid av kommunens ansvarige tjänsteläkare för smittsamma sjukdomar. I Åbo övervakas karantänen med telefonsamtal från övervakningen av smittsamma sjukdomar.

Hur snart är man i kontakt med personer som uppvisat ett positivt testresultat? Vilka slags åtgärder vidtas efter ett positivt coronatest?

Personer som testats för coronavirus kontaktas per telefon så fort som möjligt efter att testresultatet blivit klart. Smittade personer anges samtidigt noggrannare instruktioner för karantän och uppföljning av symptomen samt hur man eventuellt söker sig till vård. Man utreder även varifrån smittan kan eventuellt ha kommit och vilka personer som kan ha utsatts för sjukdomen.

Gäller karantänen även flygplanets besättning?

Karantänen berör inte flygplanets besättning som endast har vistats på destinationslandets flygfält.

Om en person har försatts i karantän efter en resa, var ska hen bosätta sig?

En person som försatts i karantän kan bo i sitt eget hem. I karantän får man röra sig utomhus med säkerhetsavstånd i beaktande, däremot är det förbjudet att gå till jobbet, skolan, daghemmet, butiken eller andra allmänna platser. Övriga familjemedlemmar kan röra sig normalt.

  Varför låter man flygresenärer åka hem med buss?

  Enligt senaste anvisningar kan en person som fått ett karantänbeslut åka kollektivt till nödvändiga ärenden, förutsatt att hen använder munskydd. Till nödvändiga ärenden räknas till exempel läkarbesök eller att förflytta sig från flygfältet direkt hem i karantän.

  En person som är i karantän får inte gå till jobbet, skolan, daghemmet, butiken eller andra allmänna platser.

  Är det tryggt att resa med bussarna som åker via flygfältet?

  Det är svårt att hålla säkerhetsavstånd i bussarna, särskilt i rusningstid. Samtliga resenärer rekommenderas att använda munskydd oberoende vilken rutt man åker.

  Fölis anvisningar till tryggt resande:

  • Res endast när du är frisk.
  • Använd munskydd i bussen.
  • Kom ihåg säkerhetsavståndet. Försök hålla längre avstånd än normalt till andra resenärer på hållplatser, när du stiger på och av bussen och i bussen.
  • Betala resan med resekort eller med en biljett du köper i Föli-appen. Ladda resekortet på nätet.
  • Om möjligt, schemalägg dina resor utanför rusningstider (kl. 7–9 och 14–17). Vanligtvis är det mest rusning på morgonen i bussar som åker mot Åbo centrum samt på eftermiddagen i bussar som åker bortåt från centrum.
  • Ta hand om din hygien genom att tvätta händerna ofta. Det finns handsprit för passagerarna i Fölis bussar.
  • Bekanta dig närmare med anvisningarna: Coronaviruset påverkar Föli-trafiken och andra tjänster
  Nyckelord: