Hur går jag till väga om jag misstänker att jag blivit smittad? Vilka är riskgrupperna för coronavirusinfektion? Vem ska hålla sig i karantän? Vilka av stadens tjänster är öppna? (Uppdaterad 12.10.2020)

Samlad information och instruktioner för förhindrande av coronavirusets spridning i Åbo:

THL följer med situationen på sin webbsida och uppdaterar med den senaste informationen.

Teman:

Coronaviruset och hälsovårdstjänster

Jag har symptom på flunsa, är de orsakade av coronaviruset?

Symptom på coronavirusinfektion kan vara feber, hosta, andnöd, muskelvärk, trötthet, snuva, illamående eller diarré. I samband med sjukdomen har det också beskrivits störningar i smak- och luktsinnet. Symptomens nivå varierar, men en stor del av de insjuknade genomgår en lindrig coronavirusinfektion. Det går inte att avgöra endast på basen av symptomen om luftvägsinfektionen orsakats av coronaviruset eller något annat virus eller en bakterie. Om man misstänker coronavirus lämnas ett prov. Coronavirustestet tas med en bomullspinne i näshålan. Antikroppstest finns tills vidare inte att få vid hälsostationerna. 

När behöver jag en läkares bedömning av mina symptom?

Om dina symptom på luftvägsinfektion är ett nedsatt tillstånd, tydligt utdragen feber och andnöd behöver du vård och en läkares bedömning.

Om du upplever dylika symptom ska du ringa coronarådgivningen avsedd för Åbobor (tfn. 02 266 2714, öppen vard. kl. 8-15), Åboregionens samjour (tfn 02 313 8800, efter kontorstid) eller göra en elektronisk symptombedömning (www.omaolo.fi). Från telefontjänsten eller den elektroniska symptombedömningen hänvisas patienten vid behov till mottagningen för luftvägsinfektionspatienter vid Tallbackens hälsostation. I nödsituationer ring 112.

Hur ska jag gå till väga om jag misstänker att jag har insjuknat i coronavirussjukdomen?

Om du har symptom som motsvarar coronasjukdom (Coronaviruset - Gör så här om du misstänker att du smittats) ska du göra en symptombedömning i Omaolo-tjänsten eller ta kontakt per telefon:

 • telefonrådgivningen om coronaviruset tfn 02 266 2714 
 • skol- och studerandehälsovårdens gemensamma telefonrådgivning om coronaviruset tfn 02 266 2012
 • din arbetshälsovård
 • Åboregionens samjour, tfn 02 313 8800
 • Jourhjälp tfn 116 117

Hälsovårdens personal intervjuar dig i telefonen och utvärderar situationen ger dig handlingsanvisningar.

Om man på basen av bedömningen misstänker coronavirussjukdom får du instruktioner till exempel gällande provtagning. Coronavirusprovet som utförs vid hälsostationerna tas med en bomullspinne i svalget. Antikroppstest finns tills vidare inte tillgängligt.

På Omaolo finns en symptombedömning för coronavirusinfektion. I tjänsten får du snabbt pålitlig information om din egen situation och vid behov hänvisas du direkt till rätt instans. Åbobor som gjort symptombedömningen automatiskt en tid till Tykslabs provtagningsstation via Omaolo. Barn under 16 år rekommenderas att fylla i Omaolos symptombedömning tillsammans med en vuxen.

Vad gör jag om Coronablinkern blinkar?

Följ appens instruktioner. Om du har symptom som tyder på coronasmitta ska du kontakta hälsovården. Om du inte har några symptom behöver du inte ta kontakt. 

Hur fungerar luftvägsinfektionsmottagningen vid Tallbackens hälsostation?

Mottagningen tar emot endast med tidsbokning genom att ringa Åbos coronarådgivningstelefon, tfn. 02 266 2714 (vardagar 8-15 och på veckoslutet kl. 9 - 11). Patienter med luftvägssymptom undersöks och vårdas vid mottagningen. Man bedömer även behovet av sjukhusvård.

Ges det några coronainstruktioner i Åbo hamn och på flygfältet?

Åbo har under hela våren arbetat tillsammans med flygfältet och terminalerna för att avgränsa coronaepidemin. Staden har kontinuerligt delat ut information i både Viking Lines och Tallink Silja Lines terminaler och på Åbo flygfält. I augusti-september testade Åbo stad och Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt tillsammans flygresenärer som anlände från Skopje och Gdansk. Samtliga resenärer tilldelades nödvändiga instruktioner och erbjöds möjlighet till coronavirustest.

Röda Korsets volontärer är på plats i Åbos hamnar samt flygfältet och möter resenärer som anländer från riskländer, och de tilldelas anvisningar gällande coronaviruset. 

THL har delat in Europas länder i riskländer enligt en trafikljusmodell. Trafikljusen uppdateras varje vecka.

Personer som anländer från riskländer måste stanna i frivillig karantän i 10 dygn. Från och med 1.10.2020 är ett alternativ till den frivilliga karantänen två coronavirustest, som tas med 72 timmars mellanrum. Ifall du vill förkorta den frivilliga karantänen med coronavirustest bör du söka dig till coronatest efter att ha anlänt till landet, t.ex. till hälsocentralen i din hemkommun, din egen arbetshälsovård eller så kan du kontakta Åbos coronarådgivningstelefon, tfn. 02 266 2714 (vardagar kl. 8-15).

Hur stor del av coronavirussmittade återhämtar sig?

Majoriteten av de smittade återhämtar sig och blir friska. Även de flesta patienter som vårdats på sjukhus återhämtar sig från infektionen.

Kan jag gå till tandläkaren om jag har luftvägsinfektion och tandvärk?

Munhälsovården vårdar patienter, som har symptom på luftvägsinfektion (såsom hosta, halsont, muskelvärk eller feber), endast sådana som är i behov av akut vård. Munhälsovården meddelar sina kunder om avbokade tider per textmeddelande.

 • Munhälsovårdens tidsbokning: tfn. 02 266 0644.

Vart ska jag vända mig om jag behöver läkarvård för något annat än symptom på luftvägsinfektion under veckoslutet?

Du kan ringa Åboregionens samjour, Åucs Akuten, tfn. 02 313 8800 eller Jourhjälpen 116 117.

 • gör en bedömning med hjälp av Omaolo, hurudan vård du behöver

Hur avbokar jag min hälsovårdstid när telefontjänsten är överbelastad?

Tiden kan avbokas i telefontjänsten 24/7. Välj först hälsostationen du hör till och tryck 3. Lämna sedan ett meddelande i svararen.

Om linjen är stängt under kontorstid till exempel pga. överbelastning, är det inte möjligt att lämna ett meddelande. Vänta tills telefonlinjen öppnas igen och lämna ditt meddelande.

Hur snabbt kan man få tid till coronatest? Hur länge måste man vänta på testresultatet?

För tillfället kan man få komma till testning antingen samma dag eller följande dag efter att man tagit kontakt. Testresultatet fås vardagar inom 1-2 dygn efter provtagning. För provtagningar som gjorts under veckoslut fås resultat senast följande vardag.

_________________________

Munskydd och munskyddsrekommendation

Behöver jag ett munskydd för att skyddas från coronasmitta?

Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt rekommenderar användning av mun- och nässkydd i Åbo, S:t Karins, Lundo och Reso, eftersom epidemin är i upptrappningsfasen i dessa kommuner. Rekommendationen träder i kraft i dessa kommuner lördagen den 3 oktober 2020 och gäller tills vidare.

I upptrappningsfasen gäller munskyddsrekommendationen enligt THL:s rekommendationer i andra stadiets läroanstalter och i högskolor, samt i t.ex. kollektivtrafiken, offentliga inomhuslokaler och publikevenemang. Munskydd bör användas i situationer där närkontakter inte kan undvikas.

Utöver användningen av munskydd är det fortfarande ytterst viktigt att hålla säkerhetsavstånd och att upprätthålla god hand- och hostningshygien. Användningen av munskydd kan minska spridningen av luftvägssekret (droppar) i omgivningen. På så sätt kan de också minska infektioner orsakade av symptomfria virusbärare.

Åbo stad har rekommenderat munskydd för passagerare i kollektivtrafiken redan sedan augusti. I rusningstid kan det vara fullsatt i bussarna och det är inte möjligt att hålla säkerhetsavstånd. Det lönar sig att i mån om möjlighet schemalägga sina resor utanför rusningstiderna. Vi rekommenderar även att fortfarande undvika användning av kontanter och istället använda sig av mobilbiljett eller att ladda resekortet t.ex. i nätladdningstjänsten.

När inleds utdelningen av munskydd till mindre bemedlade? Varifrån kan de hämtas?

Utdelningen av munskydd till mindre bemedlade i Åbo inleddes den 18 augusti i samband med matutdelningen vid mathjälpsplatser. Därtill delar en del organisationer och diakonin ut munskydd till sina kunder. Åbo stad utvidgar utdelningen av gratis munskydd till mindre bemedlade Åbobor i samarbete med Åbo diakonicentral, församlingarna och MLL. Församlingarna delar ut masker den 24 september och den 1 oktober. Mannerheims Barnskyddsförbund delar ut munskydd till mindre bemedlade familjer under tre dagar: den 23:e, 25:e och 30:e september.

_________________________

Riskgrupper och karantän

Vilka är riskgrupperna för coronavirusinfektion?

Än så länge finns det bara lite exakt information om vilka underliggande sjukdomar som ökar risken för allvarlig coronavirussjukdom. Vi uppdaterar vår förteckning över riskgrupper i takt med att information blir tillgänglig. Enligt nuvarande information är personer över 70 år mer mottagliga än andra för att insjukna i en allvarlig coronavirusinfektion.
Dessutom kan sjukdomar som avsevärt försämrar lungornas eller hjärtats funktion eller kroppens motståndskraft öka sannolikheten för en allvarlig coronavirussjukdom. Det lönar sig att aktivt följa med THL:s fastställda riskgruppsinformation, eftersom det kan förekomma ändringar i dem.

Vem beslutar om karantän?

Beslut om karantän fattas av den läkare som i kommunen ansvarar för smittsamma sjukdomar. Med karantän avses begränsning av en frisk persons rörelsefrihet. En del infektionssjukdomar kan smitta redan före man får symptom. Med karantän förhindras smittspridning från en eventuell symptomfri smittobärare till andra personer.

Får man gå ut eller till butiken om man är i karantän?

Personer som är i karantän bör undvika närkontakt med personer utanför den egna familjen. Man får ta sig ut, om man inte går nära andra människor. Däremot får man inte gå till exempel till arbete, skola, daghem, hobbyer eller butiken, eftersom det är svårt att undvika närkontakt på dessa platser.

Kan en karantän alltid tillbringas hemma? 

Karantän kan i regel genomföras hemma. Om du bor tillsammans med personer som är över 70 år eller som har någon grundläggande sjukdom kan man eventuellt överväga specialarrangemang. Detta beror på att personen som försatts i karantän kan insjukna och således föra vidare smittan innan hen hinner uppsöka vård. Infektionen som orsakas av coronaviruset kan vara allvarlig för äldre personer och personer med grundläggande sjukdomar.

Utrymmen för karantän i Åbo?

Hälsovården i Åbo har förberett sig på karantän både för enskilda personer och större grupper. Karantänutrymmena är avsedda för personer som insjuknar i Åbo och exempelvis inte bor permanent i kommunen (bl.a. resenärer) eller personer som inte kan vara i hemkarantän (t.ex. då en svårt sjuk person befinner sig i hemmet och man inte vill utsätta personen för smitta). Man strävar alltid till att anordna karantänen som hemkarantän.

Vad betyder frivillig karantän?

Om du anländer till Finland från ett land som är rött eller grått i trafikljusmodellen, rekommenderas en 14 dygns frivillig karantän. Karantän rekommenderas även om din returresa till Finland skulle gå via ett grönt land.

Institutet för hälsa och välfärd (THL) uppdaterar på sin webbplats anvisningar för resenärer och arbetstagare som anländer till Finland, där det även ges tydliga anvisningar om frivillig karantän:

Hur tryggas måltidsserveringen vid servicecentren, då centrens restauranger är stängda?

En del av de bosatta hör till hemtjänsten och får måltider hemlevererade. I annat fall går de till väga som vilken annan äldre person som helst, som bor i eget hem.

Varifrån får äldre personer hjälp med att handla mat?

Kunder som är i behov av stadens måltidstjänst bör kontakta stödserviceenheten, tfn. 050 373 1037 (må-fre kl. 9-12).

Åbo stads butikstjänst upphörde 18.6.2020.

Åbo stads välfärdssektor skickade ut ett meddelande till butikstjänstens kunder, där man informerade om tjänstens upphörande. Staden uppmanar kunderna att antingen själva gå till butiken eller att uträtta butiksärenden med hjälp av sina anhöriga eller närstående.

Flera matbutiker i Åbo erbjuder avgiftsbelagd hemleverans. Du kan beställa mat och hemleverans på nätet. Läs mer.

Jag har utbildning inom hälsovårds- eller socialbranschen och vill hjälpa. Vem kan jag kontakta?

Om du har utbildning inom hälsovårdsbranschen och vill erbjuda hjälp, kontakta Åbo hälsovårdstjänster:

Om du har utbildning inom socialarbete och vill erbjuda hjälp, kontakta Åbo socialservice: 

_________________________

Undervisning och dagvård

Är daghemmen öppna? 

Daghemmen är normalt öppna. På grund av den rådande coronasituationen rekommenderar Åbo stads bildningssektor användning av ansiktsmask i daghem när man för eller hämtar barn. Daghemmen är ofta trånga och det är inte alltid möjligt att hålla säkerhetsavstånd.

Hur går man till väga i skolorna på hösten?

Höstterminen inleddes vecka 33 med säkerhetsavstånd och god handhygien i beaktande.
Man går inte sjuk till skolan.

Hur fungerar skolhälsovården under hösten?

Skolhälsovårdaren fungerar på ett så vanligt sätt som möjligt och elevernas hälsogranskningar påbörjas genast i början av läsåret. Vi är tvungna att begränsa spontana besök på skolhälsovårdarnas mottagningar på grund av coronaviruset. Skolhälsovårdarna är anträffbara för eleverna utan tidsbokning bara under separata tidpunkter eller enligt överenskommelse på basen av tidsbokning. Tidpunkterna varierar från skola till skola och information om dessa finns till exempel i Wilma och den här nyheten (klicka).

Arrangeras det skolbespisning?

Vid Åbo stads daghem, skolor, gymnasier, yrkesinstitut samt grundskolans morgon- och eftermiddagsverksamhet levereras måltider enligt normal kutym och med hygienanvisningar i beaktande. Det praktiska utförandet beror på skolornas olika slags utrymmen och utrymmesarrangemang.

Mer information

Verksamheten inom Åbo stads skolor och daghem under coronavirus epidemin 

_________________________

Stadens tjänster och evenemang

Hur påverkar coronaviruset Åbo stads tjänster och evenemang?

Åbo stads tjänster hålls verksamma så normalt som möjligt. Till exempel simhallar, övriga idrottsanläggningar, museer och bibliotek är öppna.

Överallt följer man noggranna säkerhetsåtgärder för att förebygga spridning av coronaviruset. Man använder sig av handsprit, plexiglas och säkerhetsavstånd samt påminner personal och kunder om säkerhetsanvisningarna.

Från och med augusti 2020 har man arrangerat publikevenemang i staden, med säkerhetsanvisningar och begränsningar i besökarantal i beaktande.

Vad bör man uppmärksamma inom kundservice?

Arbetshälsoinstitutet ger anvisningar till arbetstagare som arbetar inom servicebranschen under undantagstiden. Anvisningarna kan tillämpas för kundservice som innefattar närkontakt t.ex. i frisörsalonger, på restaurang- och näringsbranschen, inom fastighetsunderhåll samt i övervakningsuppgifter.

Var kan jag fråga om servering och försäljning av livsmedel?

Åbo stads miljöhälsa svarar på frågor kring servering och försäljning av livsmedel.

Hur avbokar jag eller byter ut min teaterbiljett? 

Gällande inhiberade föreställningar kommer samtliga som köpt biljett att kontaktas. Biljetterna kan bytas ut till teaterns presentkort, till höstens föreställningar eller så har kunden också möjlighet att få pengarna tillbaka. Angående byte eller returnering av biljetter bör man kontakta teatern senast 29.5.

Är Salutorget öppet?

Salutorget är åtminstone tills vidare öppet som vanligt ca. kl. 7-18.

Var får jag mathjälp avsedd för mindre bemedlade?

Varför använder inte stadens anställda eller Fölis chaufförer munskydd i Åbo?

Beträffande maskrekommendationer för anställda följer staden THL:s rekommendationer. Enligt dessa är handtvätt och säkerhetsavstånd de viktigaste metoderna för att förhindra smittor.

Personal inom social- och hälsovården prioriteras fortfarande gällande användningen av munskydd. Därtill har man installerat skyddsplexiglas vid stadens kundbetjäningsställen för att förebygga smittor. För övrig kundtjänsts del har staden inte gett anvisningar för användning av munskydd, men anställda som t.ex. hör till någon riskgrupp kan använda munskydd om man så önskar.

Åbo stad har utfärdat en rekommendation om användning av munskydd i kollektivtrafiken för resenärernas del. Föli-chaufförernas arbetssäkerhet ligger på bussbolagens ansvar, av vilka Åbo stad beställer trafiktjänsten och som är chaufförernas arbetsgivare.

_________________________

Rörlighets- och sammankomstbegränsningar

Sammankomstbegränsningar

Regionförvaltningsverken anger direktiv gällande rörlighets- och sammankomstbegräsningar. Syftet med anvisningarna är att garantera deltagarnas säkerhet och förhindra spridningen av coronavirussmittor. De senaste begränsningarna för sammankomster finns på regionförvaltningsverkets webbplats:

Resande

Kör lokalbussarna?

Föli-bussarna trafikerar normalt. Munskydd rekommenderas när man reser i kollektivtrafiken.  

 

Kan jag resa utomlands?

Coronavirusepidemins situation varierar i olika länder. I Finland följer man aktivt med situationen och de nationella och internationella anvisningarna ändras enligt coronavirussituationen globalt och i olika nationer. Följ de nationella anvisningarna på THL:s samt Utrikesministeriets sidor.

Man rekommenderar fortfarande inte onödigt resande till länder där coronavirusepidemin inte har lugnat sig. 

Hur länge är jag tvungen att stanna hemma efter att ha anlänt från utlandet?

Då du anländer till landet måste du stanna i frivillig karantän i 14 dygn. Ett alternativ till den frivilliga karantänen är två coronavirustest som tas med 72 timmars mellanrum. Ifall du vill förkorta den frivilliga karantänen med coronavirustest bör du söka dig till coronatest efter att ha anlänt till landet, t.ex. till hälsocentralen i din hemkommun, din egen arbetshälsovård eller så kan du kontakta Åbos coronarådgivningstelefon, tfn. 02 266 2714 (vardagar kl. 8-15).

Läs mer på THL:s och Utrikesministeriets sidor.

Varför har inte alla resenärer på flyget från Skopje till Åbo testats? Är det möjligt att avstå från testet?

Samtliga resenärer på ifrågavarande flyg försattes i karantän, oberoende om de testats eller ej. Grunden för karantänbeslutet har varit den rådande coronavirussituationen i Nordmakedonien och testresultaten man fått från de tidigare flygen.

Att delta i testandet är frivilligt enligt lag, men det rekommenderas.

Testandet av flygresenärer som anlänt från Skopje till Åbo påbörjades lördagen den 8 augusti. Några resenärer har uteblivit från testandet av olika orsaker, till exempel kan det vara svårt att testa små barn. Det är inte möjligt att specificera dessa orsaker inom ramen för resenärernas integritetsskydd.

På vilket sätt övervakas en person som försatts i karantän? Vem ansvarar för övervakningen?

Beslut om karantän fattas alltid av kommunens ansvarige tjänsteläkare för smittsamma sjukdomar. I Åbo övervakas karantänen med telefonsamtal från övervakningen av smittsamma sjukdomar.

Hur snart är man i kontakt med personer som uppvisat ett positivt testresultat? Vilka slags åtgärder vidtas efter ett positivt coronatest?

Personer som testats för coronavirus kontaktas per telefon så fort som möjligt efter att testresultatet blivit klart. Smittade personer anges samtidigt noggrannare instruktioner för karantän och uppföljning av symptomen samt hur man eventuellt söker sig till vård. Man utreder även varifrån smittan kan eventuellt ha kommit och vilka personer som kan ha utsatts för sjukdomen.

Gäller karantänen även flygplanets personal?

Karantänen berör inte flygplanets personal som har besökt destinationslandet endast på flygfältet.

Om en person har försatts i karantän efter en resa, var ska hen bosätta sig?

En person som försatts i karantän kan bo i sitt eget hem. I karantän får man röra sig utomhus med säkerhetsavstånd i beaktande, däremot är det förbjudet att gå till arbetsplatsen, skolan, daghemmet, butiken eller andra allmänna platser. Övriga familjemedlemmar kan röra sig normalt.

  Varför låter man flygresenärer åka hem med buss?

  Enligt senaste anvisningar kan en person som fått ett karantänbeslut åka kollektivt till nödvändiga ärenden, förutsatt att hen använder munskydd. Till nödvändiga ärenden räknas till exempel läkarbesök eller att förflytta sig från flygfältet direkt hem i karantän.

  En person som är i karantän får inte gå till jobbet, skolan, daghemmet, butiken eller andra allmänna platser.

  Är det tryggt att resa med de bussar som åker via flygfältet?

  Det är svårt att hålla säkerhetsavstånd i bussarna, särskilt i rusningstid. Samtliga resenärer rekommenderas att använda munskydd oberoende vilken rutt man åker. Fölis anvisningar till tryggt resande:

  • Res endast när du är frisk.
  • Använd munskydd i bussen.
  • Kom ihåg säkerhetsavståndet. Försök hålla längre avstånd än normalt till andra resenärer på hållplatser, när du stiger på bussen och i bussen.
  • Betala resan med resekort eller med en biljett du köper i Föli-appen. Ladda resekortet på nätet.
  • Om möjligt, schemalägg dina resor utanför rusningstider (kl. 7–9 och 14–17). Vanligtvis är det mest rusning på morgonen i bussar som åker mot Åbo centrum samt på eftermiddagen i bussar som åker bortåt från centrum.
  • Ta hand om din hygien genom att tvätta händerna ofta. Det finns handsprit för passagerarna i Fölis bussar.
  • Bekanta dig närmare med anvisningarna: Coronaviruset påverkar Föli-trafiken och andra tjänster
  Nyckelord: