Hur går jag till väga om jag misstänker att jag blivit smittad? Vilka är riskgrupperna för coronavirusinfektion? Hur får jag coronapasset? (Uppdaterad 29.12.2022.)

  Samlad info och anvisningar på Åbo stads webbplats

  Info om coronavaccinationerna i Åbo

  THL uppdaterar med den senaste informationen

  Teman:

  Coronaviruset och hälsovårdstjänsterna

  Hur ska jag gå till väga om jag misstänker att jag har insjuknat i coronavirussjukdomen covid-19?

  Om du har symptom som motsvarar covid-19 ska du läsa anvisningarna på vår webbsida Coronaviruset - Gör så här om du misstänker att du smittats, göra en symptombedömning i Omaolo-tjänsten eller ta kontakt per telefon:

  • Coronarådgivningens telefontjänst: tfn 02 266 2714: Rådgivningstelefonen har öppet t.o.m. den 12 juni mån–sön kl. 8–15, därefter mon-tis kl. 8–15 och fre kl. 8–13.
  • Åboregionens samjour, tfn 02 313 8800
  • Jourhjälpen, tfn 116 117

  Hälsovårdens personal intervjuar dig per telefon och utvärderar din situation samt ger dig vidare råd och anvisningar.

  På Omaolo finns frågor som utgör en symptombedömning för covid. I tjänsten får du snabb och pålitlig information om din egen situation. Vid behov hänvisas du direkt till rätt yrkesperson. Åbobor som gjort symptombedömningen kan elektroniskt få en tid till ett coronavirustest. 

  Var hittar jag info om coronavaccinationerna?

  Du hittar aktuell information om vaccinationerna på följande sidor:

  Hur fungerar luftvägsinfektionsmottagningen vid Tallbackens hälsostation?

  Mottagningen tar emot endast med tidsbokning via Åbos coronarådgivning, tfn 02 266 2714 (vardagar 8–15). Patienter med luftvägssymptom undersöks och vårdas vid mottagningen. Man bedömer även behovet av sjukhusvård.

  Var finns Åbos provtagningplatser och vad kostar ett test?

  Coronatestning som görs i hälsovården rekommenderas i följande fall:

  • för personer som arbetar med patient/klientarbete i social- och hälsovården
  • för personer som arbetar i vilken uppgift som helst i dygnet-runt-omsorgsservice och -handikappservice
  • för personer med en allvarlig underliggande sjukdom eller tillstånd som beror på vård av denna, till exempel medicinering som försvagar motståndskraften
  • för gravida Vem hör till riskgruppen för allvarlig COVID-19-sjukdom? (länken öppnas i en ny flik)
  • över 60 åriga ovaccinerade
  • personer som behöver intyg för dagpenning vid smittsam sjukdom

  Coronatester utförda inom vården rekommenderas även i situationer där testresultatet har juridisk betydelse (till exempel beväringar, rättegångar, olika intyg).

  Testrekommendationen gäller både ovaccinerade och vaccinerade. I huvudsak behöver du inte testa dig på nytt om du har genomgått covid-19 inom de tre senaste månaderna.

  Läs mera: Gör så här om du misstänker att du smittats

  Vem kan få Paxlovid-läkemedelsbehandling?

  Paxlovid ges endast till nationellt överenskomna målgrupper (PDF, endast på finska). Läkemedlet är avgiftsfritt för patienterna och en läkare ska besluta om att inleda läkemedelsbehandlingen. Behandlingen påbörjas så snart som möjligt efter att coronasymtomen börjat.

  Läkemedelsbehandlingen kan inledas utifrån ett positivt hemtestet och då tas ett PCR-test i samband med att läkemedlet hämtas.

  Målgrupperna för läkemedelsbehandlingen avviker från de allmänna riskgrupperna för COVID-19-infektion.

  Läs mer: Läkemedlet Paxlovid för behandling av COVID-19-infektion ska endast ges till definierade målgrupper

  Kan jag gå till tandläkaren om jag har luftvägsinfektion och tandvärk?

  Munhälsovården vårdar patienter, som har symptom på luftvägsinfektion (såsom hosta, halsont, muskelvärk eller feber), endast om behovet är akut. Munhälsovården meddelar sina kunder om avbokade tider per sms.

  • Munhälsovårdens tidsbokning: tfn 02 266 0644.

  Vart ska jag vända mig om jag behöver läkarvård för något annat än symptom på luftvägsinfektion under veckoslutet?

  Du kan ringa Åboregionens samjour, Åucs Akuten, tfn 02 313 8800 eller Jourhjälpen, tfn 116 117.

  • På e-tjänsten Omaolo kan du göra en bedömning av ditt vårdbehov.

  _________________________

  Coronapasset

  Hur får jag coronapasset?

  EU:s coronaintyg har tagits i bruk som ett coronapass i Finland från och med den 16 oktober 2021. EU:s coronaintyg fås från Mina Kanta-sidorna.

  Du kan ladda ner coronapasset på din telefon eller ta en skärmdump av passet. Anvisningar för att ladda ner coronaintyget finns på Kanta-sidorna.

  Om passet av någon anledning inte bildas på rätt sätt, ska du ta kontakt med eHälsoservicen

  Aktuellt om EU:s coronaintyg och coronapasset (kanta.fi)

  Hur får skolelever coronapasset?

  Läsa mera: Coronapasset

  Hur får jag coronapasset om jag vaccinerats utomlands?

  Om en person har fått båda vaccindoserna eller den senaste dosen utomlands kan hen på vissa villkor få vaccinationsintyget enligt social- och hälsovårdsministeriets anvisning. I detta fall ska personen kontakta coronapasshjälpen:

  • Stadssjukhusets aula, Kommunalsjukhusvägen 20, 20700 Åbo
   • Öppet i passärenden mån–fre kl. 8–12.

  Läs mera: Coronapasset (turku.fi/sv)

  Hur får jag intyg över genomgången covid?

  Intyg över en genomgången coronavirusinfektion får du i din Mina Kanta-sida under sex månaders tid efter genomgången sjukdom. Om du inte kan identifiera dig i tjänsten eller saknar finsk personbeteckning får du intyget i hjälpstationen:

  • Ta med dina nätbankskoder eller ett mobilcertifikat, som du använder för att logga in i Mina Kanta. Biblioteken samt salutorgets och Skanssis samservicekontor Monitori hjälper med utskriften. Du behöver inte boka tid, men förbered dig på att köa.
  • Hjälppunkterna har öppet enligt tjänsternas öppettider.

  Läs mera: Coronapasset (turku.fi/sv)

  _________________________

  Riskgrupper och karantän

  Vilka är riskgrupperna för covid?

  Får jag fritt besöka stadssjukhusets avdelningar?

  Institutet för hälsa och välfärd ger anvisningar om besök på sjukhus med avsikten att minska risken för smitta för patienter som får sjukhusvård.

  Läs meraInstruktioner för säkra besök på sjukhus (turku.fi)

  _________________________

  Resande

  Kan jag resa utomlands?

  Läs meraUtrikesministeriet: Resande (länken öppnar um.fi i en ny flik)

  Nyckelord: