Åbo stads idrottsanläggningar stängs fram till 13.5 för att förebygga smittspridningen av coronavirus. Utomhusidrottsplatserna öppnas 14.5, beslut om öppnandet av inomhusidrottsplatser kommer senare.

Följ den senaste informationen om bekämpningen av coronavirusets spridning i Åbo:

Stadens alla meddelanden beträffande coronaviruset:

Stängningen av idrottsanläggningarna fram till 13.5 berör stadens idrottsanläggningar som simhallar, gym och idrottsplaner. Åbo stads utomhusidrottsplatser öppnas på torsdag 14.5, med undantag utebaden, badstränder och gräsplaner som öppnas enligt normal årscykel.

Öppnandet av kommunala simhallar, inomhusidrottsplatser, fotbollshallen, ishallarna och omklädningsrum samt inledandet av ledd motionsverksamhet beslutas separat, beaktande regeringens riktlinjer och coronavirusepidemins spridning. Läs mer i nyheten publicerad 6.5.

Då tio personers samlingsbegränsning upphävs 1.6 följs den nya 50 personers samlingsbegränsningen på utomhusidrottsplatserna. Med åtgärderna förebyggs spridningen av coronaviruset (COVID-19).

Utomhusgym och vandringsleder kan fortfarande användas så länge god hygien beaktas och närkontakter och folkmassor undviks.

Idrottscentralens kundbetjäning på Veritas-stadion håller stängt under tiden 18.3–31.5. Du kan kontakta kundservice via e-post liikunta.varaukset@turku.fi.

Läs om ersättning för den tid då motionsplatserna är stängda.

Nyheten är uppdaterad 11.5.2020.