Hälsostationernas icke brådskande mottagningar hålls tills vidare på distans per telefon och tider avbokas, pga. coronainfektionsepidemin. Nödvändiga mottagningar sköts i mån om möjlighet på distans per telefon och kontroller skjuts upp.

Tilläggsinformation:

Om du vill avboka din reserverade tid och bokningen har gjorts i eHälsoservicen, kan du själv avboka den i eHälsoservicen. Man kan också avboka tider via tidsbeställningsnumret, svararen ger anvisningar. (tfn. 02 266 1130)

Mullivägens och S:t Maries närserviceenheter samt Kyrkovägens hälsostationer stängs på fredag 20.3 och personalen koncentreras till andra uppgifter från och med måndag 23.3.

Mer information om ändringar i hälsostationernas verksamhet uppdateras regelbundet.

Nyckelord: